Reporty / Lucia Sceranková – Drinking salty water does not help

Dožadovanie sa intimity online je často podobné pitiu slanej vody na uhasenie smädu. Možno tu však je spôsob ako nájsť rovnováhu

Dožadovanie sa intimity online je často podobné pitiu slanej vody na uhasenie smädu.

Reports / Lucia Scerankova - Drinking salty water does not help

Shouting for intimacy online often feels like drinking salty water to quench your thirst. There might be a way to find a balance through.

Shouting for intimacy online often feels like drinking salty water to quench your thirst.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS