Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1323" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
MILLENNIAL MISERY
millennial misery
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: white & weiss gallery účinkuje: Michal Stlárik kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 08.02.2024 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: white & weiss gallery with: Michal Stlárik camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 08.02.2024 Share
Embed

Výstava Millennial Misery komunikuje autorkin prirodzený pozorovací talent a schopnosť prehovárať k ostatným prostredníctvom osobných útrap, pochybností či dojmov. Fialová sa venuje primárne kresliarskym a grafickým technikám a vytvára surové, trpko zábavné a ironicky vážne vizuálne záznamy bezprostredných skúseností. Prirodzene inklinuje k tradičným médiám, no dlhodobo ich podrobuje formálnym aj mediálnym experimentom. Bežné ceruzy, uhlíky a suché pastely dopĺňa nápaditými detskými fúkacími fixkami, kresby vytvára káblami či niťami. Z papiera sa presúva do tapisérií, grafických matríc alebo neónových inštalácií a každým novým projektom aktualizuje poznané hranice.

www.instagram.com

The “Millennial Misery” exhibition communicates the author’s natural observational talent and the ability to speak to others through personal struggles, doubts, and impressions. Fialová primarily focuses on drawing and graphic techniques, creating raw, bitterly amusing, and ironically serious visual records of immediate experiences. She naturally gravitates towards traditional media but subject them to both formal and media experiments over the long term. Common pencils, charcoals, and dry pastels are complemented by imaginative childlike markers, drawings created with cables or threads. She moves from paper to tapestries, graphic matrices, or neon installations, updating established boundaries with each new project.

www.instagram.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: white & weiss gallery účinkuje: Michal Stlárik kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 08.02.2024 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: white & weiss gallery with: Michal Stlárik camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 08.02.2024 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO