Reporty / CENY OSKÁRA ČEPANA 2022

Kolektívna výstava piatich umelcov*kýň, ktorých*é vybrala medzinárodná odborná porota (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia). Podľa kurátorky Emy Hesterovej „nám odkrývajú zo seba veľké kusy, aby nám ukázali, že svet môžeme vnímať aj inak, ako to máme zaužívané, že neexistuje jeho jediný a ani správny výklad“.  

Kolektívna výstava piatich umelcov*kýň, ktorých*é vybrala medzinárodná odborná porota (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia).

Reports / OSKAR ĆEPAN AWARD 2022

Collective exhibition of five artists selected by an international jury (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia). According to curator Ema Hesterová “artists reveal large chunks of themselves to show us that we can perceive the world differently than we are used to, that there is no single or correct interpretation of it.”

Collective exhibition of five artists selected by an international jury (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia).

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports