Reporty / Marián Laššák - Sondy

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou a sémantickými akcentami. Sondy evokujú súvislosti s archeologickým či reštaurátorským odkrývaním historických vrstiev. Možno ich vnímať ako abstrahované obrazy času, ale aj konkrétne odkazy k našej minulosti s ostalgickým nádychom.

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry.

Reports / Marián Laššák - Sondy

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou a sémantickými akcentami. Sondy evokujú súvislosti s archeologickým či reštaurátorským odkrývaním historických vrstiev. Možno ich vnímať ako abstrahované obrazy času, ale aj konkrétne odkazy k našej minulosti s ostalgickým nádychom.

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry.

Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports

Art You Can Eat je nová platforma, ktorá chce formou videa mapovať a informovať o slovenskej výtvarnej scéne, slovenských umelcoch, galériach a umeleckých iniciatívach.

Ak chcete vedieť o našich ďalších aktivitách zadajte prosim Váš email:

Art You Can Eat is a new video platform that aims to inform about the slovak contemporary art scene, its artists, galleries and artistic initiatives.

If you want to stay informed about our activities, please fill out your contact email