Reporty / Zvieracia Matka

Projekt Zvieracia matka sa zameriava na skúmanie materstva, materskej starostlivosti a jej transformačného potenciálu. Grossi Maglioni skúmajú ikonografiu spojenú s materstvom ako s niečím desivým, kde sa v obraze matky prelína majestát i hrôza

Projekt Zvieracia matka sa zameriava na skúmanie materstva, materskej starostlivosti a jej transformačného potenciálu.

Reports / Beast Mother

The Beast Mother project focuses on examining motherhood, care relationship, and its transformative potential. Grossi Maglioni explore the iconography linked with motherhood as something frightful, where majesty and menace overlap in the picture of the mother.

The Beast Mother project focuses on examining motherhood, care relationship, and its transformative potential.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports