Profily / Cena Oskára Čepana 2018 - Boris Sirka

Boris Sirka (1981, Snina) sa prezentuje maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, ale aj video- a zvukovými dielami. Tradičné a hypermoderné, klasické a experimentálne preňho nutne nepredstavujú antagonistické pojmy, ale skôr dialektické nástroje, ktorými sa pokúša stvoriť nového ducha umenia. Zaujíma ho fenomén mesta a vplyv urbánneho prostredia na život jednotlivca.

Boris Sirka (1981, Snina) sa prezentuje maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, ale aj video- a zvukovými dielami.

Profiles / Oskár Čepan Award 2018 - Boris Sirka

Boris Sirka's (1981, Snina) output ranges from paintings, objects and site-specific installation to video- and sound artworks. The tradition and the hypermodern, the classical and the experimental are not antogonistic terms for Sirka, instead they are dialectical tools he utilises to create a new spirit of art. He is interested in the phenomenon of the city and the influence of urbanity on the individual's life.

Boris Sirka's (1981, Snina) output ranges from paintings, objects and site-specific installation to video- and sound artworks.

Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports

Art You Can Eat je nová platforma, ktorá chce formou videa mapovať a informovať o slovenskej výtvarnej scéne, slovenských umelcoch, galériach a umeleckých iniciatívach.

Ak chcete vedieť o našich ďalších aktivitách zadajte prosim Váš email:

Art You Can Eat is a new video platform that aims to inform about the slovak contemporary art scene, its artists, galleries and artistic initiatives.

If you want to stay informed about our activities, please fill out your contact email