Reporty / Marek Kvetan – Fyzická nemožnosť ticha v nepokoji mysle

Marek Kvetan prezentuje novú priestorovú, zvukovú a taktiež svetelnú inštaláciu.Pokračuje v sledovaní línie striktne konceptuálneho myslenia, ale jeho dizajn jemne odbočuje z “objektivity” jeho práce k tradícií intervencie v priestoroch galérie.

Marek Kvetan prezentuje novú priestorovú, zvukovú a taktiež svetelnú inštaláciu

Reports / Marek Kvetan - The Physical Impossibility of Silence in the Restless Mind

Marek Kvetan is presenting a new spatial and sound as well as lighting installation at the exhibition. The artist continues to follow the line of strictly conceptual thinking, but his design gently deviates from the “objectivity” of his work towards the tradition of interventions in the gallery space.

Marek Kvetan is presenting a new spatial and sound as well as lighting installation.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS