Reporty / Daniela & Linda Dostálková – Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou.

Nerovnosť druhov, nežiadúca divokosť prírody a tiež dôsledky romantizovanej asociácie žena-príroda v západnej kultúre patria k problémom, ktoré Daniela & Linda Dostálkové predstavujú vo svojej debutovej sólovej výstave na Slovensku. Výstava je zámerne zostaveným celkom, ktorý poskytuje divákovi čo najotvorenejšiu interpretáciu.

Nerovnosť druhov, nežiadúca divokosť prírody a tiež dôsledky romantizovanej asociácie žena-príroda v západnej kultúre patria k problémom, ktoré Daniela & Linda Dostálkové predstavujú vo svojej debutovej sólovej výstave na Slovensku.

Reports / Daniela & Linda Dostalkova - Claws not made to shake hands with

Problems including the inequality of species, the unwanted wilderness of nature or the consequences of the romanticized association woman-nature in the western culture are being portrayed in the debut solo exhibition. Even when put together very purposely, the exhibition is very open to the interpretation to the audience.

Problems including the inequality of species, the unwanted wilderness of nature or the consequences of the romanticized association woman-nature in the western culture are being portrayed in the debut solo exhibition.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS