Reporty / Presne to, čo vám v obývačke chýba

Peter Barényi je umelec, ktorého diela sú založené najmä na subjektivite, reflexii vlastného života a svojho najbližšieho okolia. K tomu, čo ho zaujíma, pristupuje najmä prostredníctvom osobnej, zažitej skúsenosti (čo sa vo forme prejavuje napríklad častým využívaním ready-made prvkov), vďaka čomu vnímame jeho umeleckú výpoveď ako autentickú, uveriteľnú a často ľudsky blízku.

Peter Barényi je umelec, ktorého diela sú založené najmä na subjektivite, reflexii vlastného života a svojho najbližšieho okolia.

Reports / Exactla what`s missing in your livingroom

Peter Barényi is an artist whose artworks are based primarily on subjectivity, the reflection of his life, and his immediate surroundings. He approaches things he’s interested in through personal, lived experiences (that are manifested by the use of ready-made components, for example), and that makes his artistic expression authentic, believable, and often intimate.

Peter Barényi is an artist whose artworks are based primarily on subjectivity, the reflection of his life, and his immediate surroundings.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports