Reporty / Nitrianská galéria – Podoby slobody

Ako môžeme slobodu definovať a pochopiť? Ako ju vnímajú ľudia rôznych národností a spoločenských skupín? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi? Ako sa spoločnosť stavia proti jej zneužívaniu? Aké hranice má sloboda prejavu v čase plnom konšpirácií, hoaxov a fake news? Sloboda sa dnes často podobá skôr na boj o prežitie v džungli než na idealistické predstavy o spolunažívaní v mieri a hojnosti, preto niektorí ľudia s nostalgiou spomínajú na totalitnú zlatú klietku. Aké nebezpečenstvá nám hrozia, ak začneme zabúdať na minulosť a relativizovať neslobodné režimy?

Ako môžeme slobodu definovať a pochopiť? Ako ju vnímajú ľudia rôznych národností a spoločenských skupín? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi?

Reports / Nitra Gallery - Faces of Freedom

How can we define and understand freedom? How do people of different nationalities and social groups perceive it? What does it mean to us? Do we need to fight for it? And how, by which means? What do we do when it is exploited? Where does the freedom of speech end in a world full of conspiracies, hoaxes and fake news? Today, freedom sometimes seems to resemble a jungle fight for survival rather than idealistic notions of peaceful and prosperous cohabitation, which can lead to nostalgic memories of the totalitarian golden cage in many of the post-socialist countries. What are the dangers of forgetting our past and the resulting relativism of undemocratic regimes?

How can we define and understand freedom? How do people of different nationalities and social groups perceive it? What does it mean to us? Do we need to fight for it? And how, by which means?

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports