Profily / Cena Oskára Čepana 2018 - Lucie Mičíková

Lucie Mičíková (1986, Tábor) sa venuje projektom realizovaným v kresbe, maľbe a site-specific inštaláciách. Tematizuje efemérne a krehké štruktúry, ktorými spochybňuje myšlienky celistvosti a trvácnosti. Dočasnosť a premenlivosť reflektuje pomocou performatívnych postupov, niekedy v spolupráci s architektmi, sociológmi a pod. Jej umelecké myslenie vychádza z metafory a vlastných interpretácií dynamickej a komplexnej reality.

Lucie Mičíková (1986, Tábor) sa venuje projektom realizovaným v kresbe, maľbe a site-specific inštaláciách.

Profiles / Oskár Čepan Award 2018 - Lucie Mičíková

Lucie Mičíková's (1986, Tábor) projects span the media of drawing, painting and site-specific installation. She subverts the ideas of wholeness and permanence by focusing on ephemeral and fragile structures in her works. Collaborating with architects, social scientists and others, she reflects on transience and mutability by using performative approaches. Her artistic thinking rises from metaphors and interpretations of an dynamic and complex reality.

Lucie Mičíková's (1986, Tábor) projects span the media of drawing, painting and site-specific installation.

Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports

Art You Can Eat je nová platforma, ktorá chce formou videa mapovať a informovať o slovenskej výtvarnej scéne, slovenských umelcoch, galériach a umeleckých iniciatívach.

Ak chcete vedieť o našich ďalších aktivitách zadajte prosim Váš email:

Art You Can Eat is a new video platform that aims to inform about the slovak contemporary art scene, its artists, galleries and artistic initiatives.

If you want to stay informed about our activities, please fill out your contact email