Reporty / Debris company & Alex Zelina – Glitch

Zemeguľa Alexa Zelinu odkazuje k rozporuplnému vzťahu človeka k planéte a prírode v spojení s hudbou Jozefa Vlka. Glitch (waiting for error) je audiovizuálnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov.

Scénografická súčasť predstavenia Debris Company : Glitch od umelca Alexa Zelinu bola sprístupnená ako samostatná výtvarná inštalácia

Reports / Debris company & Alex Zelina - Glitch

Glitch (waiting for error) is a theatre play of a performer and actor ensemble Debris Company. The play was introduced during the Covid-19 crisis as an online stream. The theatrical scene of planet Earth crafted by Alex Zelina was later introduced as a separate art exhibition. The Earth pictured by Alex Zelina and tied with music by Jozef Vlk, serves as a window to the contradictory relationship of humankind towards its planet and nature. Glitch (waiting for error) can be characterized as an audiovisual essay about the meaningless journey of a contemporary human, who is constantly stuck in a cursed circle of sins. The play serves as a mirror of human mistakes.

introduced during the Covid-19 crisis as an online stream. The theatrical scene of planet Earth crafted by Alex Zelina was later introduced as a separate art exhibition.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS