Reporty / ŠTVRTÁ DIMENZIA

Výstava v Galérii mladých je výberom semestrálnych prác vytvorených v časovom rozmedzí približne dvoch rokov, doplneným o niekoľko dokumentácií exteriérových intervencií zo školských plenérov na Gemeri. Diela reagujú na rôzne zadania alebo na študentmi voľne rozpracované témy, ako napríklad ekologická problematika, úskalia súčasnej komunikácie na sociálnych sieťach, alkoholizmus, pandémia či vojna na Ukrajine.

Výstava v Galérii mladých je výberom semestrálnych prác vytvorených v časovom rozmedzí približne dvoch rokov, doplneným o niekoľko dokumentácií exteriérových intervencií zo školských plenérov na Gemeri.

Reports / THE FOURTH DIMENSION

The exhibition in the Youth Gallery is a selection of term works created over a period of approximately two years, supplemented with several records of outdoor interventions from open air school sessions that have been held around the region of Gemer in southeastern Slovakia. The works respond to various assignments or student-selected themes, such as environmental issues, social media communication barriers, alcoholism, the pandemic or the war in Ukraine.

The exhibition in the Youth Gallery is a selection of term works created over a period of approximately two years, supplemented with several records of outdoor interventions from open air school sessions that have been held around the region of Gemer in s

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports