Reporty / Cena Oskára Čepana 2018 - Výstava finalistov

Cena Oskára Čepana 2018 v dielach svojich protagonistov reflektuje aktuálne témy a na spoločnej výstave, ktorá má fungovať ako komunikačný celok, prichádza s ideami, ktoré na utópie a dystópie, problematiku identity a tela, nazerajú už poučene, zrelo a z nadhľadu.

Cena Oskára Čepana 2018 v dielach svojich protagonistov reflektuje aktuálne témy.

Reports / Oskár Čepan Award 2018 - Award exhibition

Oskár Čepan Award 2018 in the artworks of the contestants reflects the contemporary issues. The award exhibition, which is supposed to function as a communicational unit, comes up with perceptions, concepts and visions, which view the utopias and dystopias, problems of the identity and body with knowledge and distance.

Oskár Čepan Award 2018 in the artworks of the contestants reflects the contemporary issues.

Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports

Art You Can Eat je nová platforma, ktorá chce formou videa mapovať a informovať o slovenskej výtvarnej scéne, slovenských umelcoch, galériach a umeleckých iniciatívach.

Ak chcete vedieť o našich ďalších aktivitách zadajte prosim Váš email:

Art You Can Eat is a new video platform that aims to inform about the slovak contemporary art scene, its artists, galleries and artistic initiatives.

If you want to stay informed about our activities, please fill out your contact email