Reporty / Carbon neutral

Renáta Pintérová pátra po kľúčoch, akými našu spoločnosť usporiadavame. Pohybuje sa vo výskume rozhraní identít a priestorov veľmi prirodzene, možno i vďaka vlastnej existencii v národnostnej a jazykovej multi-identite.

Renáta Pintérová pátra po kľúčoch, akými našu spoločnosť usporiadavame.

Reports / Carbon neutral

Renáta Pintérová searches for keys that we use to organize our society. She researches the border of identities and spaces very naturally, perhaps because of her own existence in a national and language multi-identity.

Renáta Pintérová searches for keys that we use to organize our society.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports