Reporty / Slovenské národné múzeum – Future perfect simple continuous

Súčasná dioráma. Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea je kolektívnym výsledkom a pokračovaním minuloročnej série výstav Podkrovie v Galérii mesta Bratislava.

Súčasná dioráma. Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea.

Reports / Slovak natural history museum - Future perfect simple continuous

Contemporary diorama. Site-specific installation in the space of Slovak natural history museum is the outcome of a collective and a continuation of last year’s series of exhibitions Podkrovie (Mansard) in the City Gallery of Bratislava.

Contemporary diorama. Site-specific installation in the space of Slovak natural history museum.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS