Reporty / Príprava ~ zasievanie

Prostredníctvom svojich diel a poetiky vyzývajú umelci a umelkyne na ukončenie ťažby a komodifikácie života. Utvárajú víziu nového, odlišného vzťahu k prírodnému svetu a spoločnosti tým, že sprostredkúvajú silu snov, obradov a starých i nových rituálov.

Prostredníctvom svojich diel a poetiky vyzývajú umelci a umelkyne na ukončenie ťažby a komodifikácie života.

Reports / Grounding ~ Seeding

Through their works and poetics, the artists call for an end to extraction and the commodification of life. They envision a new, different relationship to the natural world and to society by conveying the potency of dreams, ceremonies, and old and new rituals.

Through their works and poetics, the artists call for an end to extraction and the commodification of life.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports