Reporty / LÍNIA LESA

Výstavný projekt Línia lesa prezentuje tvorbu deviatich súčasných vizuálnych umelcov. Vo výstave je zastúpené široké spektrum výtvarných médií a foriem od kresby a maľby, cez objekty, site-specific inštalácie až po video a audio inštalácie. 

Výstavný projekt Línia lesa prezentuje tvorbu deviatich súčasných vizuálnych umelcov.

Reports / FOREST LINE

The exhibition project titled Forest Line presents nine contemporary visual artists. The exhibition features a wide spectrum of artistic media forms, from drawings and paintings to objects, site-specific installations and all the way to video and audio installations.

The exhibition project titled Forest Line presents nine contemporary visual artists.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports