Reporty / Anežka Hošková, Nik Timková – ˙˚º˚˙°Burnt゜゚·˙ Ash˙·School .。

Odkazovanie sa k mágií, mystike a čarodejníctvu môže pôsobiť spiatočnícky, iracionálne, neproduktívne. Mainstreamová kultúra postavu čarodejnice neustále komodifikuje a oslabuje, či už jej infantilizaciou, alebo naopak démonizáciou a odkázaním do sféry fantázie a hororu. Avšak rehabilitácia figúry čarodejnice z historickej perspektívy aj prehodnocovanie duality racionálneho a magického myslenia, môže mať v dnešnej dobe významný spoločensko-emancipačné dopad.

Z popola na mňa hľadí dievčenská tvár a pripomína mi, že na hraniciach horeli skutoční ľudia, predovšetkým skutočné ženy.

Reports / Anežka Hošková, Nik Timková - ˙˚º˚˙°Burnt゜゚·˙ Ash˙·School .。

References to magic, mysticism and witchcraft might seem to be obsolete, irrational, unproductive. The figure of the Witch is constantly commodified and undermined by mainstream culture whether by its infantilization or demonization or by referring it to the realm of fantasy and horror. However, a rehabilitation of the figure of the Witch from a historical perspective and also in the context of a re-evalutation of the duality of rational and magical thinking, may have a significant social emancipatory impact today.

A girl's face looks at me from the ashes and reminds me that real people were burning at the stake. Especially real women.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS