Reporty / Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky

Svetlana Fialová dlhodobo a kontinuálne rozvíja prácu v médiu kresby, pričom sa snaží posúvať zaužívané hranice a dohady o jej vyčerpateľnosti. Na výstave s názvom Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky autorka prezentuje najnovšie diela so znakmi grafického experimentu, inšpirované rezidenčným pobytom v Tokiu a japonskou technikou drevorytu ‘ukiyo-e‘.

Svetlana Fialová dlhodobo a kontinuálne rozvíja prácu v médiu kresby, pričom sa snaží posúvať zaužívané hranice a dohady o jej vyčerpateľnosti.

Reports / Blooming cherry, indefinite clouds

Svetlana Fialová has for a long term and continuously developed her work in the medium of drawing while trying to push the usual boundaries and speculations about its exhaustibility. At the exhibition entitled Blooming Cherry, Indefinite Clouds, the author presents the latest works with the features of a graphic experiment, inspired by a residency in Tokyo and the Japanese woodcut technique ‘ukiyo-e‘.

Svetlana Fialová has for a long term and continuously developed her work in the medium of drawing while trying to push the usual boundaries and speculations about its exhaustibility.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports