Profily / Cena Oskára Čepana 2018 - Adam Novota

Adam Novota (1984, Bratislava) kriticky uvažuje o inštitucionalizovaní umenia s vedomým presahom aj do oblastí politiky a sociológie. V intermediálnych inštaláciách, videách, akciách a performanciách prekračuje tradičné kategórie umenia a média. Prostredníctvom hybridných umeleckých stratégií skúma psychické procesy mentálnej aj politickej manipulácie a dokáže do svojich diel efektívne angažovať verejnosť.

Adam Novota (1984, Bratislava) kriticky uvažuje o inštitucionalizovaní umenia s vedomým presahom aj do oblastí politiky a sociológie.

Profiles / Oskár Čepan Award 2018 - Adam Novota

Adam Novota (1984, Bratislava) critically reflects upon institutionalization of art overlapping with politics and sociology. In his intermedial installations, videos, actions and performances he transgresses the traditional categories of art and medium. Novota explores psychical processes of mental and political manipulation through hybrid artistic strategies and manages to effectively engage public to his projects.

Adam Novota (1984, Bratislava) critically reflects upon institutionalization of art overlapping with politics and sociology.

Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports

Art You Can Eat je nová platforma, ktorá chce formou videa mapovať a informovať o slovenskej výtvarnej scéne, slovenských umelcoch, galériach a umeleckých iniciatívach.

Ak chcete vedieť o našich ďalších aktivitách zadajte prosim Váš email:

Art You Can Eat is a new video platform that aims to inform about the slovak contemporary art scene, its artists, galleries and artistic initiatives.

If you want to stay informed about our activities, please fill out your contact email