Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1330" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
LÍNIA LESA
FOREST LINE
kategória: Reporty kurátor/ka: Dominika Chrzanová galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Dominika Chrzanová kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 16.02.2024 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Dominika Chrzanová gallery: Nitrianska galéria with: Dominika Chrzanová camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 16.02.2024 Share
Embed

Zmeny klimatických podmienok na Zemi spúšťajú rôznorodé procesy v prírode. Niektoré z nich sú viditeľnejšie než iné, no jedno je isté. Všetko sa mení a rýchlosť zmien naberá na obrátkach. Často je už príliš neskoro na záchranu a tak sme svedkami neustáleho zániku starých a vzniku nových foriem života.

Výstavný projekt Línia lesa prezentuje tvorbu deviatich súčasných vizuálnych umelcov, ktorí svojimi dielami reflektujú na spomínané zmeny. Vo výstave je zastúpené široké spektrum výtvarných médií a foriem od kresby a maľby, cez objekty, site-specific inštalácie až po video a audio inštalácie. 

www.nitrianskagaleria.sk

Earth’s climate changes tend to trigger various processes in nature. Some of them are more apparent than others, but one thing is certain. Everything is changing at a rapidly increasing pace. Often it is too late to do anything about it, and thus we become witnesses to a constant extinction of old life forms and inception of new ones.

The exhibition project titled Forest Line presents nine contemporary visual artists and their works that reflect upon the mentioned changes. The exhibition features a wide spectrum of artistic media forms, from drawings and paintings to objects, site-specific installations and all the way to video and audio installations.

www.nitrianskagaleria.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Dominika Chrzanová galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Dominika Chrzanová kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 16.02.2024 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Dominika Chrzanová gallery: Nitrianska galéria with: Dominika Chrzanová camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 16.02.2024 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO