Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1309" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
OF YOUS
OF YOUS
umelec: Luki Essender
artist: Luki Essender
kategória: Reporty galéria: Julius koller society účinkuje: Luki Essender kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 25.01.2024 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Julius koller society with: Luki Essender camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 25.01.2024 Share
Embed

Of Yous predstavuje prvú sólovú výstavu Luki Essender na Slovensku. Dielo, vytvorené špecificky pre účely tejto výstavy, využíva celú škálu autorských postupov, vychádzajúcich predovšetkým z teórie performance a jazyka, ktoré v tomto prípade prerastajú do podoby konštrukčnej inštalácie. Essender pristupuje k prírode z kvír perspektívy, z rôznorodých zozbieraných objektov skladá priestor, v ktorom sa dá ľubovoľne pohybovať. Sochárske formy, architektonické typológie a vizuálne kľúče sa preskupujú, vytvárajúc dojem špekulácie, ba až halucinačného sveta. Výstava svojou úzkostlivo presnou formou obnažuje proces hľadania seba sama - autorského subjektu vo všetkých svojich (ne)bezpečných podobách. Pokúša sa o harmóniu nezávislosti, neustálej premeny a obnovy. Výsledný priestor svojou zvnútornenosťou tak vlastne stojí v opozícii k priestoru ako takému.

www.juliuskollersociety.com

Of Yous is Luki Essender’s  first solo exhibition in Slovakia. It brings to bear the artist’s promiscuous practice, centering on performativity and language, to the scale of a sculptural installation. Essender approaches nature as queer, summoning a system of objects that constructs the semblance of place. Sculptural forms, architectural typologies, and visual cues are recast as a speculation, a hallucination – a world. Meticulous in its delineation, the exhibition reveals the artist’s process in navigating the threats and possibilities of a multitudinous self: autonomous, healing, and frozen in transition. The space that results is, in fact, against space.

www.juliuskollersociety.com

 
kategória: Reporty galéria: Julius koller society účinkuje: Luki Essender kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 25.01.2024 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Julius koller society with: Luki Essender camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 25.01.2024 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO