Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1317" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
DLHÉ TIENE PRED SÚMRAKOM, LEN NEJASNÉ ZVUKY, ŠEPOT A OZVENY MIZNÚCE V KRAJINE
LONG SHADOWS BEFORE DUSK, JUST MUFFLED SOUNDS, WHISPERS, AND ECHOES FADING INTO THE LANDSCAPE
kategória: Reporty kurátor/ka: Zuzana Jakalová galéria: Stredoslovenská galéria - Pretórium účinkuje: Zuzana Jakalová kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 01.02.2024 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Zuzana Jakalová gallery: Stredoslovenská galéria - Pretórium with: Zuzana Jakalová camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 01.02.2024 Share
Embed

Autorsko-kolektívna výstava súčasného umelca Denisa Kozerawského, spája v sebe nielen špecifické autorské umelecké prístupy, ale je prepojená i na autorovu kurátorsko –organizátorskú prax.
Aktuálne diela, ktoré výstava predstaví, sa venujú umeleckému a afektívnemu výskumu v čase klimatického kolapsu, a tiež komplexným prepojeniam rasového kapitalizmu, segregácie a násilia voči ľuďom i neľudskej prírode. Patrí medzi ne napríklad film ‚KAMBIUM1492‘ o Kokošovskej dubine, kde rastie špecifický typ dreviny Dubu zimného údajne použitého na stavbu lodí pre Kolumbovu výpravu, ktorá spustila kolonizáciu Ameriky. Ďalším je autorova účasť na projekte ‚RUVK‘, kde ako tzv. mystery nájomník pôsobil v sociálnej bytovke a snažil sa pomôcť ľuďom, ktorých chcelo mesto Veľký Krtíš vysťahovať na ulicu. Na výstave sa formou umeleckých intervencií predstaví i kolektív RUVK a Andrej Žabkay. Zahraničnými hosťami výstavy je umelecká dvojica Basel Abbas a Ruanne Abou-Rahme, ktorých prax sa zaoberá priesečníkmi medzi performativitou, politickou predstavivosťou, telom a virtualitou.

www.kozerawski.sk

Solo exhibition by contemporary artist Denis Kozerawski combines both the author’s artistic approaches and his curatorial and organizational practice.
Works featured in the exhibition address artistic and affective research in the time of climate collapse, as well as the complex interconnections of racial capitalism, segregation and violence against both humans and non-human nature. These include, for example, ‘KAMBIUM1492′, a film about the Kokošovská dubina – an Oak Forest in Eastern Slovakia, where the Winter Oak – a specific type of tree – grows, supposedly used to build ships for Columbus’ expedition that launched the colonisation of the Americas. The author’s also presenting a research following his participation in the Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK) project, where he worked as a mystery tenant in a social housing project and tried to help socially marginalized people who the city of Veľký Krtíš wanted to evict. RUVK collective and Andrej Žabkay will also present their artistic interventions at the exhibition. Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme, whose practice deals with the intersections between performativity, political imagination, the body and virtuality, are the international guests of the exhibition.

www.kozerawski.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Zuzana Jakalová galéria: Stredoslovenská galéria - Pretórium účinkuje: Zuzana Jakalová kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 01.02.2024 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Zuzana Jakalová gallery: Stredoslovenská galéria - Pretórium with: Zuzana Jakalová camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 01.02.2024 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO