Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1280" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
TOTO SOM UŽ NIEKDE VIDELA
Výstava Toto som už niekde videla autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie.
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Gavulová galéria: For maat účinkuje: Lucia Gavulová kamera: Piotr Gaska zvuk: Piotr Gaska strih: Piotr Gaska interview: Piotr Gaska preklad: Alexander Šípka publikované: 29.11.2023 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Lucia Gavulová gallery: For maat with: Lucia Gavulová camera: Piotr Gaska sound: Piotr Gaska editing: Piotr Gaska interview: Piotr Gaska translation: Alexander Šípka published: 29.11.2023 Share
Embed

Výstava Toto som už niekde videla v kreatívnom centre For maat, autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej (alebo Zuzany Zigovej a Gabriely Sabovej?) reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) a v opozite k tomu aj hĺbku, povahu a neumelú autenticitu medziľudských vzťahov v rámci hodnôt ako sú priateľstvo a spolupráca. Dramaturgiu výstavy bude tvoriť pomyselná časová os, po ktorej sa publikum bude môcť vybrať na cestu od možnosti nahliadnuť do histórie vzájomného kamarátstva oboch umelkýň, ich spoločných zážitkov a ovplyvňovania sa, ktoré budú podané formou špecifického autorského archívu, až po aktuálne kreovanie spoločného umeleckého alter-ega, teda jednej tvorivej osobnosti, spojenej z oboch autoriek.

The exhibition Toto som už niekde videla (I’ve already seen this somewhere) by Zuzana Sabová and Gabriela Zigová takes place in the Creative Center For maat. It reflects on the problematics of personal and artistic identity in the age of artificial intelligence, and in the opposite also the nature and non-artificial authenticity of interpersonal relationships within values such as friendship and collaboration. The dramaturgy of the exhibition is set by an imaginary timeline, where the audience can pick a path to take a look into the history of the mutual friendship of both artists, their experiences, and their influence on each other. These are presented in the form of a specific artistic archive but also in the form of current creations of their joint artistic alter-ego, a single creative personality created by both artists.

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Gavulová galéria: For maat účinkuje: Lucia Gavulová kamera: Piotr Gaska zvuk: Piotr Gaska strih: Piotr Gaska interview: Piotr Gaska preklad: Alexander Šípka publikované: 29.11.2023 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Lucia Gavulová gallery: For maat with: Lucia Gavulová camera: Piotr Gaska sound: Piotr Gaska editing: Piotr Gaska interview: Piotr Gaska translation: Alexander Šípka published: 29.11.2023 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO