Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1268" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
ODDELENÉ SÚVISLOSTI
SEPARATE CONTEXT
umelec: Ján Zelinka
artist: Ján Zelinka

Slovenský sochár Jána Zelinka prezentuje na výstave " Oddelené súvislosti" kolekciu 3D diel a kresieb, ktoré súvisia so zaznamenávaním a uchovávaním zvieracích tiel  (teľa, jelenica, líška) a modelovaním figúr  v sadrovom a betónovom prevedení.

www.works.io

The exhibition Oddelené súvislosti (Separate contexts) by Slovak sculptor Ján Zelinka presents a collection of 3D artworks and drawings that relate to the process of recording and preserving animal corpses (a calf, a deer, a fox) and sculpting figures in forms made out of gypsum and concrete.

www.works.io

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO