Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1053" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Skaderuka - skadenoha
Skaderuka - skadenoha
kategória: Reporty kurátor/ka: Miroslava Urbanová galéria: Pistoriho palác účinkuje: Peter Važan kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 13.01.2022 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Miroslava Urbanová gallery: Pistoriho palác with: Peter Važan camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 13.01.2022 Share
Embed

Skupinová výstava SKADERUKA-SKADENOHA predstavuje malé objekty reflektujúce veľké témy súčasného spoločenského diania. Tvorbu vystavujúcich autorov a autorky spája bytostné zberateľstvo, ukotvenosť v symbolizme, surrealistická snovosť a fantázia, humor a absurdita, detská hravosť i nástojčivá angažovanosť, surovosť bioforiem a dekadentná estetika. Prostredníctvom ready-mades reagujú na viaceré aktuálne témy – od ekológie, cez kritiku militarizmu, konzumu a pokrytectva spoločnosti, až po parodovanie superhrdinského žánru.

The group exhibition SKADERUKA-SKADENOHA presents small objects that reflect on big topics of current events in society. The artist creations are connected by collecting; anchorage in symbolism; surrealistic dreaminess and fantasy; humor and absurdity; childish playfulness but also pressing engagement, the rawness of bioforms and decadents aesthetics. They react to multiple current topics – ecology; criticism of militarism, consumerism, and hypocrisy of society, but also parodying the superhero genre.

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Miroslava Urbanová galéria: Pistoriho palác účinkuje: Peter Važan kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 13.01.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Miroslava Urbanová gallery: Pistoriho palác with: Peter Važan camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 13.01.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO