Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=726" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Fyzická nemožnosť ticha v nepokoji mysle
The Physical Impossibility of Silence in the Restless Mind
umelec: Marek Kvetan
artist: Marek Kvetan
kategória: Reporty kurátor/ka: Noro Lacko galéria: SODA gallery účinkujú: Noro Lacko, Marek Kvetan kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 23.10.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Noro Lacko gallery: SODA gallery with: Noro Lacko, Marek Kvetan camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 23.10.2020 Share
Embed

Marek Kvetan prezentuje novú priestorovú, zvukovú a taktiež svetelnú inštaláciu. Pokračuje v sledovaní línie striktne konceptuálneho myslenia, ale jeho dizajn jemne odbočuje z "objektivity" jeho práce k tradícií intervencie v priestoroch galérie zvukom a zároveň navádza návštevníkov, aby vnímali galériu ako priestor, v ktorom môžu zažiť zmyslový zážitok riadený umelcami.

www.kvetan.net

Marek Kvetan is presenting a new spatial and sound as well as lighting installation at the exhibition. The artist continues to follow the line of strictly conceptual thinking, but his design gently deviates from the “objectivity” of his work towards the tradition of interventions in the gallery space by sound and guiding the viewer to perceive the gallery as an environment in which they experience sensory experience mediated by artists.

www.kvetan.net

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Noro Lacko galéria: SODA gallery účinkujú: Noro Lacko, Marek Kvetan kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 23.10.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Noro Lacko gallery: SODA gallery with: Noro Lacko, Marek Kvetan camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 23.10.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO