Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=333" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Galéria Photoport - Neskorý zber
Gallery Photoport - Late Harvest
kategória: Reporty kurátor/ka: Milan Tittel galéria: Photoport Gallery účinkuje: Filip Vančo kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Peter Gonda publikované: 20.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Milan Tittel gallery: Photoport Gallery with: Filip Vančo camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Peter Gonda published: 20.02.2020 Share
Embed

Koncepcia výstavy Neskorý zber je postavená na zámene rolí autor – kurátor. Oslovení umelci vybrali dielo iného autora zo svojej zbierky, ktoré by podľa nich malo byť vystavené. Finálny výber diel síce vzniká na základe náhody a osobných kritérií, ale na druhej strane ilustruje kolektívny vkus, alebo názor na súčasné umenie. Okrem rešpektu k tvorbe svojich kolegov tak máme možnosť dozvedieť sa viac aj o samotných autoroch – kurátoroch, o ich preferenciách a očakávaniach, ktoré do súčasného umenia sami vkladajú.

https://photoport.sk/

The exhibition Late Harvest is based on an exchange of roles between the artist and the curator. Artists were approached to choose an artwork of another creator from their collections, one that they felt should be exhibited. Even though the final selection of works is based on chance and personal preferences, it illustrates a certain collective taste or opinion about contemporary art. By choosing certain pieces, the artist not only show respect to their fellows, but also show us more about their own preferences and their expectations of contemporary art.

https://photoport.sk/

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Milan Tittel galéria: Photoport Gallery účinkuje: Filip Vančo kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Peter Gonda publikované: 20.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Milan Tittel gallery: Photoport Gallery with: Filip Vančo camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Peter Gonda published: 20.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO