Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=984" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Action Everything
Action Everything
kategória: Reporty kurátor/ka: Nikolas Bernáth galéria: Galéria mesta Bratislavy účinkuje: Nikolas Bernáth kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 16.09.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Nikolas Bernáth gallery: Galéria mesta Bratislavy with: Nikolas Bernáth camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 16.09.2021 Share
Embed

Výstava ACTION EVERYTHING na základe autorskej kurátorskej koncepcie voľne pracuje s tvorbou vybraných finalistov a finalistiek projektu Cena Oskára Čepana za obdobie od jeho vzniku v roku 1996 až po súčasnosť. Impulzom k jej vzniku bolo minuloročné 25. výročie podujatia.

Kurátor Nikolas Bernáth prostredníctvom prehliadky otvára už z názvu vypovedajúcu tému, týkajúcu sa akcie a akčnosti, ktoré sú spojené s produkciou a prezentáciou umenia. Sústredí sa na 'akčné objekty', kedy diela akcieschopnosť absorbujú i generujú zároveň.

Action Everything is an exhibition that works based on artist curational concepts. It works freely with a selection of finalists of the Oskár Čepan Awards in a period that marks the time of its establishment in 1996 until today. The primary impulse for creating this exhibition was the 25th anniversary of awards.

The curator Nikolas Bernáth opens a topic of action tied with production and art presentation. It focuses on “action objects” when artworks absorb but also generate and create the action.

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Nikolas Bernáth galéria: Galéria mesta Bratislavy účinkuje: Nikolas Bernáth kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 16.09.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Nikolas Bernáth gallery: Galéria mesta Bratislavy with: Nikolas Bernáth camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 16.09.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO