Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=132" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Matej Gavula - Abrazívna spoločnosť
Matej Gavula - Abrasive Society
umelec: Matej Gavula
artist: Matej Gavula
kategória: Reporty kurátor/ka: Judit Angel galéria: tranzit.sk účinkuje: Judit Angel kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi publikované: 12.11.2019 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Judit Angel gallery: tranzit.sk with: Judit Angel camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi published: 12.11.2019 Share
Embed

Východiskovým momentom výstavy Mateja Gavulu sú opadané fragmenty sklomozaikových obkladov fasád Prírodovedeckej fakulty v Bratislave, ktoré sa sochárskou transformáciou - vo forme objektov či miestne-špecifickej inštalácie - dostávajú do výstavného priestoru. Abrazívna spoločnosť je prehlásenie Mateja Gavulu o úlohe a zmysle sochárstva v dnešnej spoločnosti. Vníma ich v súvislostiach so všeobecnými zákonmi prírody, plynutím času a formovaním spoločnosti.

http://sk.tranzit.org

The starting point of Matej Gavula’s exhibition is the fallen glass mosaic tiles from the external decoration of the Faculty of Natural Sciences in Bratislava, which through sculptural transformations make their way into the exhibition space both in the form of objects and a site-specific construction. Abrasive Society is a statement on the role and meaning of sculpture in today’s society, which Matej Gavula views as interconnected with the general laws of nature, the action of time and the construction of society.

http://sk.tranzit.org

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Judit Angel galéria: tranzit.sk účinkuje: Judit Angel kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi publikované: 12.11.2019 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Judit Angel gallery: tranzit.sk with: Judit Angel camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi published: 12.11.2019 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO