Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=370" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Katarína Poliačiková
Katarína Poliačiková

Katarína Poliačiková je vizuálna umelkyňa pracujúca s rôznymi médiami. V roku 2013 dokončila svoje doktorandské štúdium na VŠVU s projektom “Time After Photography”.

Už od samého začiatku svojej praxe využívala každodennú skúsenosť ako materiál a pozorovanie ako svoju pracovnú metódu. Vo svojich dielach používa fotografiu, video a inštaláciu, aby rozprávala príbehy o čase, pamäti a vzťahoch. Zaujíma sa o intenzitu a krehkosť ľudských spojení. Jej tvorivý proces je založený na kontemplatívnej reflexii reality a často obsahuje nájdené materiály, ako sú objekty, fotografie alebo fragmenty príbehov zo života.

Od roku 2010 sa Katarína Poliačiková zúčastňovala mnohých rezidenčných programov v Európe a USA, vrátane Centra súčasného umenia Futura v Prahe, Zamek Ujazdowského vo Varšave, Residency Unlimited v NYC a Syntax Project v Lisabone.V roku 2018 získala grant od Nadácie Calouste Gulbenkian na pobyt na AiR 351 v Cascais. Okrem iného prezentovala svoju prácu na samostatných výstavách v Galérii Jiří švestka Praha / Berlín, Open Source Gallery v New Yorku a Syntax Project v Lisabone.

Katarína Poliačiková je zastúpená Galériou Jiří Svestka v Prahe a nedávno predstavila svoju tvorbu na Vienna Contemporary, Open Source Gallery v New Yorku a Museum of Natural History and Science v Lisbone.

http://www.katarinapol.com
http://www.eggtuition.com

Katarína Poliačiková (born 1982, Slovakia) is a visual artist working across various media. In 2013 she completed her doctoral studies at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia with a project titled “Time After Photography”.

Since the very beginning of her practice, Katarína Poliačiková has used everyday experience as her material and observation as her working method. In her artwork, she employs photography, video and installation to tell stories about time, memory and relationships. She is interested in both the intensity and fragility of human connections. A contemplative reflection on reality underlies her creative process and she often incorporates found material, such as objects, photographs or fragments of real life narratives.

Since 2010, Katarína Poliačiková took part in many artist-in-residence programs in Europe and the U.S, including Futura Centre for Contemporary Art in Prague, Zamek Ujazdowski in Warsaw, Residency Unlimited in NYC and Syntax Project in Lisbon. Among others, Katarína Poliačiková has shown her work in solo shows at Jíři Švestka Gallery Prague/Berlin, Open Source Gallery in New York and Syntax Project in Lisbon. In 2018, she received a grant from the Calouste Gulbenkian Foundation for a residency at AiR 351 in Cascais.

Katarína Poliačiková is represented by Jiri Svestka Gallery Prague and has recently shown her work at Vienna Contemporary, Open Source Gallery in New York and Museum of Natural History and Science in Lisbon.

http://www.katarinapol.com

http://www.eggtuition.com

 
kategória: Profily účinkuje: Katarína Poliačiková kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík, Ondřej Houšťava preklad: Peter Gonda publikované: 24.02.2020 Zdieľať   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO