Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=228" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Kasárne Kulturpark - New Translation
Kasárne Kulturpark - New Translation
kategória: Reporty kurátor/ka: Nikolas Bernáth galéria: Kasárne Kulturpark Košice účinkuje: Nikolas Bernáth kamera: Tibor Czitó zvuk: Nikolas Bernáth strih: Tibor Czitó interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 20.01.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Nikolas Bernáth gallery: Kasárne Kulturpark Košice with: Nikolas Bernáth camera: Tibor Czitó sound: Nikolas Bernáth editing: Tibor Czitó interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 20.01.2020 Share
Embed

Výstava New Translation vzniká ako súčasť programu festivalu Art & Tech Days a festivalu DAAVS 2019. Obe podujatia sa tento rok v širšom ponímaní venujú téme jazyka. V snahe nadviazať na tému a zároveň otvoriť ďalšie sociokultúrne, politické, ekologické, či špekulatívne perspektívy ponímania jazyka, výstavný projekt voľne odkazuje na koncept geopoetiky.

Do slovenského diskurzu túto problematiku bližšie uvádza číslo 2018 11, angažovaného mesačníka Kapitál, kde redakcia interpretuje pojem, ako "nový register planetárnej citlivosti", a "prax myslenia, konania, písania, existencie a tvorenia s planétou (nie proti alebo navzdory nej)." Výstava je voľnou vizuálnou melanžou subjektívneho kurátorského výberu ohraničeného kúskom Zeme, tzv. stredoeurópskeho regiónu. Projekt výstavy nechce byť explicitne aktivistický, skôr exekutívne aktivizujúci uvažovanie o danej téme, človeku, Zemi a nových reáliach, ešte predtým než nás zasiahnu nové reality.

k13.sk

Communication is the basic activity of our body. The expression of our thoughts, opinions or emotions by words, gestures, images or sounds is preceded by the internal communication of cells. The cells themselves communicate by chemical processes. From a macro and micro point of view, communication is not only a natural but also an inevitable process taking place in the human body.

The exhibition is a free visual essay of curator’s selection presenting artists from the Central European region. While creating the exhibition it was important not to follow the way of an educational, informative, explanatory or commentary exhibition. The aim of the New Translation is to stimulate thinking about the possibilities of communication, about us, about the Earth. About new realities, and futures.

k13.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Nikolas Bernáth galéria: Kasárne Kulturpark Košice účinkuje: Nikolas Bernáth kamera: Tibor Czitó zvuk: Nikolas Bernáth strih: Tibor Czitó interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 20.01.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Nikolas Bernáth gallery: Kasárne Kulturpark Košice with: Nikolas Bernáth camera: Tibor Czitó sound: Nikolas Bernáth editing: Tibor Czitó interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 20.01.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO