Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1171" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
CENY OSKÁRA ČEPANA 2022
OSKAR ĆEPAN AWARD 2022
kategória: Reporty kurátor/ka: Ema Hesterová galéria: Kunsthalle Bratislava účinkuje: Ema Hesterová kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 23.05.2023 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Ema Hesterová gallery: Kunsthalle Bratislava with: Ema Hesterová camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 23.05.2023 Share
Embed

Kolektívna výstava piatich umelcov*kýň, ktorých*é vybrala medzinárodná odborná porota (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia). Podľa kurátorky Emy Hesterovej „nám odkrývajú zo seba veľké kusy, aby nám ukázali, že svet môžeme vnímať aj inak, ako to máme zaužívané, že neexistuje jeho jediný a ani správny výklad“.  

„Účastníčky a účastníci Ceny Oskára Čepana 2022 vás namiesto toho vyzývajú k strmému ponoru do seba samých. Cieľom tu ale nebolo a nie je nútené zdieľanie a ani kolektívne prežívanie, ale snaha postarať sa vtedy, keď si to okolnosti vyžadujú a keď k tomu príde impulz. Nenechať nikoho v štichu a zavolať o pomoc, keď je treba. Brať do úvahy okolnosti, no stanoviť si vlastné potreby a nenechať sa vtiahnuť očakávaniami. Mať možnosť vziať si z tohto procesu to, čo každý*každá potrebuje. A túto istú možnosť ponúkajú ony*oni vám.“ Ema Hesterová

www.oskarcepan.sk

Collective exhibition of five artists selected by an international jury (Aaron Cezar, Amira Gad, Edith Jeřábková, Lilia Kudelia). According to curator Ema Hesterová “artists reveal large chunks of themselves to show us that we can perceive the world differently than we are used to, that there is no single or correct interpretation of it.”   “Instead, the participants of the Oskár Čepan Award 2022 invite you to take a steep dive into yourself. The goal here was not and is not forced sharing, nor is it collective survival, but rather an effort to care when circumstances demand it and when the impulse to do so arrives. To leave no one behind and to call for help when it is needed. To take circumstances into account, but to determine one’s own needs and not be drawn in by expectations. To be able to take from this process what each of us needs. The artists offer the very same opportunity to you too.” www.oskarcepan.sk    

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Ema Hesterová galéria: Kunsthalle Bratislava účinkuje: Ema Hesterová kamera: Jakub Užovič zvuk: Jakub Užovič strih: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič preklad: Alexander Šípka publikované: 23.05.2023 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Ema Hesterová gallery: Kunsthalle Bratislava with: Ema Hesterová camera: Jakub Užovič sound: Jakub Užovič editing: Jakub Užovič interview: Jakub Užovič translation: Alexander Šípka published: 23.05.2023 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO