Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1017" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Bloop
Bloop
kategória: Reporty kurátor/ka: Zuzana Janečková galéria: Podkrovie Budatínskeho hradu účinkuje: Ján Gašparovič kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 25.11.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Zuzana Janečková gallery: Podkrovie Budatínskeho hradu with: Ján Gašparovič camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 25.11.2021 Share
Embed

Audiovizuálna výstava Bloop umelca Jána Gašparoviča nastoľuje tematiku vody a nie náhodou sa nachádza práve vo vodnom hrade Budatín. V letnom období si obzvlášť uvedomujeme jej silu a dôležitosť – chodíme na kúpaliská, máme smäd, pijeme studené nápoje, potíme sa a v poslednom čase čoraz častejšie zažívame extrémne silné letné búrky. Autorove diela a diela prizvaných hostí a hostiek nereagujú na aktuálny environmentálny stav krízy prvoplánovo. Tvoria spolu jeden konzistentný celok, pomyselnú rieku, v ktorej vidíme plávať a usadzovať sa rôzne objekty, zvuky a obrazy.

Hostia a hosťky – Ramon Feller, Matej Gavula, Julie Hrnčířová a Maja Štefančíková, buď vytvorili nové diela pre túto výstavu alebo prispeli prácami, v ktorých sa tiež venujú téme vody. Vo výsledku vzniká podmanivý imerzný prúd, ktorý návštevníka vtiahne ako vír, nie nebezpečný, ale spôsobujúci jemné vertigo. Niekedy sa musíme prikrčiť, inokedy zas niečo prekročiť, obísť, postaviť sa na špičky, sadnúť si alebo ľahnúť. Tento fyzický zážitok je veľmi podstatný a okrem mentálnej aktivity stimuluje aj aktivitu fyzickú. Výstava tak poskytuje komplexný zážitok a nabáda tiež na výlet a prechádzku k sútoku riek Váh a Kysuca.

www.works.io

The audiovisual exhibition Bloop by Ján Gašparovič focuses on the theme of water, and it’s not a coincidence that it takes place at the Budatín water castle. We realize the power and importance of water especially in the summer – when we go swimming, get thirsty, drink cold drinks, sweat, and when we experience stronger summer storms more often. The artworks by Ján and his guests take care not to react to the current environmental crisis in an obvious way. They create one consistent whole, an imaginary river where we can see ourselves swim and settle onto various objects, sounds, and images.

The guests – Ramon Feller, Matej Gavula, Julie Hrnčířová, and Maja Štefančíková either created new artworks for this exhibition or provided already existing ones that tie into the water theme. The result is a captivating immersive flow that sucks the customer like a vortex. Not a dangerous one, although it might cause small vertigo. Sometimes we have to duck, other times jump over, get around, tip-toe, sit down or lay down. This physical experience is very important because it stimulates both mental and physical activity. The exhibition offers a complex experience and invites for a trip and a walk to the crossing of rivers Váh and Kysuca.

www.works.io

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Zuzana Janečková galéria: Podkrovie Budatínskeho hradu účinkuje: Ján Gašparovič kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 25.11.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Zuzana Janečková gallery: Podkrovie Budatínskeho hradu with: Ján Gašparovič camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 25.11.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO