Reporty / Dizzeyland

Názov Dizzeyland označuje rozporuplné miesto plné úzkostí a spôsobov relaxácie, kam sa vydávame, keď hľadáme zábavu, bezstarostnosť, pôžitok, pozitivitu atď. Toto hľadanie je metóda rozptýlenia, ktorá nás hádam dokáže doviesť k popretiu a k úplnému eskapizmu, navodiť znecitlivenie a tralala postoj uprostred rozpadajúceho sa sveta.

Názov Dizzeyland označuje rozporuplné miesto plné úzkostí a spôsobov relaxácie, kam sa vydávame, keď hľadáme zábavu, bezstarostnosť, pôžitok, pozitivitu atď.

Reports / Dizzeyland

The name Dizzeyland stands for an ambiguous place of anxieties and relaxation methods we go to when on a quest for fun, carefreeness, enjoyment, positivity etc. this quest is a distraction method which hopefully can lead us to denial and full on escapism, induced numbness and a Lala attitude in the mids of the world falling apart.

The name Dizzeyland stands for an ambiguous place of anxieties and relaxation methods we go to when on a quest for fun, carefreeness, enjoyment, positivity etc.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports