Reporty / WHAT YOU SAW LEAKING THROUGH THE FLOOR

Skupinová výstava what saw leaking through the floor premieňa galerijný priestor na prechod medzi vonkajším a vnútorným, pričom nás berie na osobnú cestu toho, čo môže, alebo nemusí po tomto kolapse vyvstať. Diela Lenky Adamcovej, Luki Essender, Dominika Styka a Veroniky Žilinskej vychádzajú z osobných zážitkov, spomienok alebo reálnych situácií.

Skupinová výstava what saw leaking through the floor premieňa galerijný priestor na prechod medzi vonkajším a vnútorným, pričom nás berie na osobnú cestu toho, čo môže, alebo nemusí po tomto kolapse vyvstať.

Reports / WHAT YOU SAW LEAKING THROUGH THE FLOOR

The group exhibition what you saw leaking through the floor transforms the gallery space into a transition between the external and the internal, taking us on a personal journey of what may, or may not, emerge after this collapse. The works of Lenka Adamcová, Luki Essender, Dominik Styk and Veronika Žilinská rise from personal experiences, memories or real-life situations.

The group exhibition what you saw leaking through the floor transforms the gallery space into a transition between the external and the internal, taking us on a personal journey of what may, or may not, emerge after this collapse.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports