Reporty / PLUSQUAMPERFECTUM

Diela od autorov a autorky majú spoločné východisko v spracovaní minulosti. Im vlastné vizuálne skratky využívajú na prerozprávanie subjektívnych príbehov, kedy minulosť nevnímajú ako uzavretý proces, pretože si uvedomujú jej význam v prítomnosti.

Diela od autorov a autorky majú spoločné východisko v spracovaní minulosti.

Reports / PLUSQUAMPERFECTUM

The artworks from these artists have a common recourse in the processing of the past. The artists use their own visual abbreviation to retell subjective stories, where they don’t see the past as a closed-off process because they realize its meaning in the present

The artworks from these artists have a common recourse in the processing of the past.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports