Reporty / Artrooms Moravany 3

Tretí ročník medzinárodnej umeleckej výstavy Artrooms Moravany (3) prinesol do priestoru kaštieľa v Moravanoch nad Váhom diela vyše tridsiatich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň domácej i zahraničnej výtvarnej scény.

Tretí ročník medzinárodnej umeleckej výstavy Artrooms Moravany (3) prinesol do priestoru kaštieľa v Moravanoch nad Váhom diela vyše tridsiatich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň domácej i zahraničnej výtvarnej scény.

Reports / Artrooms Moravany 3

The third year of the international art exhibition Artrooms Moravany brings artworks made by over 30 contemporary visual artists from local and foreign art scenes into Castle Moravany. This year’s theme was Sustainable personal mobility.

The third year of the international art exhibition Artrooms Moravany brings artworks made by over 30 contemporary visual artists from local and foreign art scenes into Castle Moravany.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports