Reporty / Súhvezdie hlbokého znepokojenia

Nájdeme tu banánové krabice a prepravky ovocia s Bielekovými lyrizovanými textami, Frankove „demolitické“ umenie a Štullerovu trojhlavú drevenú chiméru s plastovými hlavami Edwarda Snowdena, Juliana Assangea a Gréty Thunberg. Všetky diela spája istá miera znepokojenia nad budúcnosťou ľudstva ako i téma práce, súčasnej i tej v budúcnosti, nevyhnutnej na záchranu planéty.

Všetky diela spája istá miera znepokojenia nad budúcnosťou ľudstva ako i téma práce, súčasnej i tej v budúcnosti, nevyhnutnej na záchranu planéty.

Reports / Constellation of deep concern

We can find here banana boxes and fruit crates with Bielik’s lyric texts, Softič’s „meaningless“ kinetic objects, Frank’s „demolithic“ art, and Štuller’s three-headed wooden chimera with plastic heads of Edward Snowden, Julian Assange, and Greta Thunberg. All works are interconnected through the level of concern with the future of mankind and the theme of work necessary to do to save the planet in the present and the future.

All works are interconnected through the level of concern with the future of mankind and the theme of work necessary to do to save the planet in the present and the future.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports