Reporty / Configurations of the banal (in a dramatic lighting)

Barth zaujíma estetická stránka ľudskej snahy o systematické usporiadanie priestoru – súkromná architektúra úžitkových predmetov. Čerpá z vlastných fotografií (ktoré nearanžuje), alebo nájdených fotografií z realitných inzerátov.

Barth zaujíma estetická stránka ľudskej snahy o systematické usporiadanie priestoru – súkromná architektúra úžitkových predmetov.

Reports / Configurations of the banal (in a dramatic lighting)

Barth takes interest in the aesthetic side of human effort to systematically arrange items in space – the personal architecture of utility items. She uses her own unstaged photos or photos found in real-estate open ads.

Barth takes interest in the aesthetic side of human effort to systematically arrange items in space - the personal architecture of utility items.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports