Reporty / Experiment 1. časť: Robert Cyprich

Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti pozostalosti Roberta Cypricha, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch. Po jeho smrti sa k nemu riadením osudu dostalo niekoľko škatúľ Cyprichovho archívu, ktorý pozorne utriedil a sprehľadnil.

Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti pozostalosti Roberta Cypricha, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch.

Reports / Experiment part 1.: Robert Cyprich

The exhibition project Experiment provides access to the legacy of Robert Cyprich, which has been kept by a Czech artist and curator Jan Mlčoch. After his death, Mlčoch got his hands on a few boxes of Cyprich’s archive.

The exhibition project Experiment provides access to the legacy of Robert Cyprich, which has been kept by a Czech artist and curator Jan Mlčoch.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart