Reporty / Martin Kochan – Od emócií k tvaru

Výstava prezentuje aktuálnu sériu sochárskych diel z rokov 2019-20, v ktorej autor prináša hybridné anatomicky prepracované tvory – kombinácia človeka, zvierat a vecí v jeden podivný celok.

Výstava predstavuje najnovšiu sochársku tvorbu trnavského umelca Martina Kochana (1981).

Reports / Martin Kochan - From emotions to shape

The exhibition presents the latest series of authors sculptures from the years 2019-2020. He brings hybrid, anatomically refined creatures – a combination of humans, animals, and things into one strange whole.

The exhibition presents the newest sculptures of artist Martin Kochan from Trnava (1981).

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS