Reporty / festival NASUTI

Festival NASUTI sa tento rok venoval téme TMA. Výtvarné umenie zastupovali tri multimediálne inštalácie a diela tradičných, “hmatateľných” výtvarných druhov a techník (obraz, objekt).

Festival NASUTI sa tento rok venoval téme TMA.

Reports / Festival NASUTI

The NASUTI (On the rubble) festival focused on the theme of darkness. The art was presented with three multimedia installations, and artworks with traditional, tangible art types and techniques (paintings, objects).

The NASUTI (On the rubble) festival focused on the theme of darkness.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports