Reporty / Akoby som nevedela čo viem

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa, ktorá zaujíma významné postavenie nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte výtvarného umenia. Jej tvorba má konceptuálne východisko a je širokospektrálna…

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa, ktorá zaujíma významné postavenie nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte výtvarného umenia.

Reports / As if I did not know what I know

Pavlína Fichta Čierna is a visual artist who has a significant place not only in Slovak but also in an international art context. Her work has a conceptual starting point and the spectrum is wide…

Pavlína Fichta Čierna is a visual artist who has a significant place not only in Slovak but also in an international art context.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart