Reporty / Folk – lore

Koncepcia výstavy FOLK-LORE je postavená na mapovaní a kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov a autoriek 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí/-é vo svojej tvorbe reflektujú špecifický fenomén – folklór.

Koncepcia výstavy FOLK-LORE je postavená na mapovaní a kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov a autoriek 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí/-é vo svojej tvorbe reflektujú špecifický fenomén – folklór.

Reports / Folk - lore

The concept of the exhibition FOLK-LORE was built on the mapping and critical reassessment of artworks made by local artists of the 20th and 21st centuries. It considers the impact on the present.

The concept of the exhibition FOLK-LORE was built on the mapping and critical reassessment of artworks made by local artists of the 20th and 21st centuries.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports