Reporty / Metaforum

Martin Piaček vytvára v košickej Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici autorskú kultúrnu situáciu, založenú na poetikách dialógu medzi človekom a krajinou. Miestne-špecifická inštalácia využíva jazyk architektúry ako výrazový nástroj na novú a otvorenú interpretáciu priestoru konkrétnej synagógy.

Martin Piaček vytvára v košickej Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici autorskú kultúrnu situáciu, založenú na poetikách dialógu medzi človekom a krajinou.

Reports / Metaforum

Martian Piaček creates an artistic cultural situation in the Orthodox synagogue at Zvonárska street, based on the poetics of dialogues between a human and a country. The site-specific installation used architecture as a language for a new and open interpretation of the synagogue space.

Martian Piaček creates an artistic cultural situation in the Orthodox synagogue at Zvonárska street, based on the poetics of dialogues between a human and a country.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports