Reporty / ODDELENÉ SÚVISLOSTI

Sochár Jána Zelinka prezentuje kolekciu 3D diel a kresieb, ktoré súvisia so zaznamenávaním a uchovávaním zvieracích tiel a modelovaním figúr v sadrovom a betónovom prevedení.

Jána Zelinka prezentuje kolekciu 3D diel a kresieb.

Reports / SEPARATE CONTEXT

The exhibition by Slovak sculptor Ján Zelinka presents a collection of 3D artworks and drawings that relate to the process of recording and preserving animal corpses and sculpting figures in forms made out of gypsum and concrete.

Ján Zelinka presents a collection of 3D artworks and drawings

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports