Reporty / Joint Observation

Výstava sa zameriava na architektúru a urbanizmus jedného z najväčších sídlisk v strednej Európe – Petržalky a zaoberá sa jej premenami v čase. Architektúra je na výstave predstavená ako objekt pozorovania prostredníctvom dokumentačných aparátov – fotografie a filmu.

Výstava sa zameriava na architektúru a urbanizmus jedného z najväčších sídlisk v strednej Európe – Petržalky a zaoberá sa jej premenami v čase.

Reports / Joint Observation

The exhibition focuses on the architecture and urbanism of one of the largest settlements in Central Europe – Petržalka. It deals with its transformations in time.

The exhibition focuses on the architecture and urbanism of one of the largest settlements in Central Europe - Petržalka.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart