Reporty / DLHÉ TIENE PRED SÚMRAKOM, LEN NEJASNÉ ZVUKY, ŠEPOT A OZVENY MIZNÚCE V KRAJINE

Autorsko-kolektívna výstava súčasného umelca Denisa Kozerawského, spája v sebe nielen špecifické autorské umelecké prístupy, ale je prepojená i na autorovu kurátorsko –organizátorskú prax.

Autorsko-kolektívna výstava súčasného umelca Denisa Kozerawského.

Reports / LONG SHADOWS BEFORE DUSK, JUST MUFFLED SOUNDS, WHISPERS, AND ECHOES FADING INTO THE LANDSCAPE

Solo exhibition by contemporary artist Denis Kozerawski combines both the author’s artistic approaches and his curatorial and organizational practice.

Solo exhibition by contemporary artist Denis Kozerawski.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports