Reporty / Katarína Hládeková – Matrena Makovická

Matrena Makovická bola manželkou Dušana Makovického – lekára a fanúšika Leva Nikolajeviča Tolstého. Celý projekt je špekuláciou nad možnosťami interpretácií života osoby, ktorá žila v tieni velikána, teda života strateného v historických prameňoch, ich nedostatku alebo naopak v ich hypertrofii.

Celý projekt je špekuláciou nad možnosťami interpretácií života osoby, ktorá žila v tieni velikána, teda života strateného v historických prameňoch, ich nedostatku alebo naopak v ich hypertrofii.

Reports / Katarina Hladekova - Matrena Makovicka

Matrena Makovická was a wife of Dušan Makovický – personal physician and a supporter of Lev Nikolayevich Tolstoy. The whole project is a speculation of the possibilities how to interpret a life of a person living in the shadow of a hero, a life lost in the historical sources, the lack of such sources and/or their hypertrophy.

The whole project is a speculation of the possibilities how to interpret a life of a person living in the shadow of a hero, a life lost in the historical sources, the lack of such sources and/or their hypertrophy.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS