Reporty / Nitrianska galéria – Eiron

Výstava s názvom Eiron sa snaží predstaviť podoby irónie v súčasnom slovenskom umení, naprieč jednotlivými médiami. Diela si berú na zreteľ témy akými sú politika, ľudské vzťahy, spoločenské problémy, či dokonca samo umenie.

Výstava s názvom Eiron sa snaží predstaviť podoby irónie v súčasnom slovenskom umení, naprieč jednotlivými médiami.

Reports / Nitra gallery - Eiron

The exhibition called Eiron brings forms of irony in contemporary Slovak art via various media. Art pieces take on topics like politics, relationships, problems of society, or even art itself.

The exhibition called Eiron brings forms of irony in contemporary Slovak art via various media.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS