Reporty / RADOSŤ

Výstava Radosť, umelkyne a pedagogičky Jany Kapelovej, skúma spoločné menovatele prežívania – hormonálne kvarteto, dopamin, endorfin, serotonin a oxytocin.

Výstava jany Kapelovej skúma hormonálne kvarteto, dopamín, endorfin, serotonin a oxytocin.

Reports / JOY

The Radosť (Joy) exhibition of Jana Kapelová, artist and teacher studies a hormone quarter of dopamine, endorphin, serotonin, and oxycotin.

Exhibition od Jana Kapelová studies a hormone quarter of dopamine, endorphin, serotonin, and oxycotin.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports