Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=269" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Renáta Pintérová
Renáta Pintérová
kategória: Profily účinkuje: Renáta Pintérová kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík, Ondřej Houšťava preklad: Peter Gonda publikované: 25.01.2020 Zdieľať
Embed

Renáta Pintérová sa vo svojich projektoch venuje rozličným médiálnym presahom. Zameraním väčšinou na objektovú inštaláciu, video-performance, alebo v kresbu, v ktorých estetiky nového materializmu a DIY prístupov sú skúmané ako proces “seba-kolonizáce” populárnou kultúrou a technológiami. Kriticky reflektuje súčasnú identitnú politiku/politiku identity, cez apropriáciu rozličných estetík a materiálov. Transdisciplinarita v jej tvorbe umožňuje umelecký výskum, vystavaný na kritických epistemológiách v kontexte feministického, post-koloniálneho, ekologického rozmýšľania, cez ktoré skúma témy ako výstavný priestor, rituál, ekológia, telo, šport a identita v post-mediálnom priestore. Témy mieša v paralelných časových a vizuálnych vrstvách, cez ktoré strategicky narúša/rozrušuje, de-kolonizuje pravidlá perspektívy, kompozície a skúma estetiky novej objektivity.


https://www.instagram.com/renatapinterova/Renáta Pintérová sa vo svojich projektoch venuje rozličným médiálnym presahom. Zameraním väčšinou na objektovú inštaláciu, video-performance, alebo v kresbu, v ktorých estetiky nového materializmu a DIY prístupov sú skúmané ako proces “seba-kolonizáce” populárnou kultúrou a technológiami. Kriticky reflektuje súčasnú identitnú politiku/politiku identity, cez apropriáciu rozličných estetík a materiálov. Transdisciplinarita v jej tvorbe umožňuje umelecký výskum, vystavaný na kritických epistemológiách v kontexte feministického, post-koloniálneho, ekologického rozmýšľania, cez ktoré skúma témy ako výstavný priestor, rituál, ekológia, telo, šport a identita v post-mediálnom priestore. Témy mieša v paralelných časových a vizuálnych vrstvách, cez ktoré strategicky narúša/rozrušuje, de-kolonizuje pravidlá perspektívy, kompozície a skúma estetiky novej objektivity.

 
kategória: Profily účinkuje: Renáta Pintérová kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík, Ondřej Houšťava preklad: Peter Gonda publikované: 25.01.2020 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Renáta Pintérová camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík, Ondřej Houšťava translation: Peter Gonda published: 25.01.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO