Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1202" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
RADOSŤ
JOY
umelec: Jana Kapelová
artist: Jana Kapelová

Výstava Radosť pripravená pre Synagógu - Centrum súčasného umenia predstavuje najnovší projekt Jany Kapelovej, v ktorom sa s nadhľadom, vtipom, iróniou, ale i serioznou vážnosťou zameriava na možnosti prežívania pocitov prázdnoty, rôznorodých nuans radosti, radovánok, či snáh o kontinuálny šťastný život. Skúma spoločné menovatele tohto prežívania - hormonálne kvarteto, dopamin, endorfin, serotonin a oxytocin.

www.gjk.sk

The Radosť (Joy) exhibition prepared for the Synagogue – A center of contemporary art presents the newest project of Jana Kapelová, where she uses humor, irony, but also seriousness to show the possibilities of experiencing feelings of emptiness, various nuances of happiness, gaieties, or attempts to have a continuously happy life with. She studies the denominators of this experience, a hormone quartet of dopamine, endorphin, serotonin, and oxytocin.

www.gjk.sk

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO