Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=329" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Peter Barényi - Všetko je v poriadku
Peter Barényi - Everything is OK
umelec: Peter Barényi
artist: Peter Barényi
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Kotvanová galéria: byt č. 6 účinkuje: Peter Barényi kamera: Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Tomáš Storkie Kmeť preklad: Peter Gonda publikované: 17.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Lucia Kotvanová gallery: byt č. 6 with: Peter Barényi camera: Tomáš Storkie Kmeť sound: Tomáš Storkie Kmeť editing: Tomáš Storkie Kmeť interview: Tomáš Storkie Kmeť translation: Peter Gonda published: 17.02.2020 Share
Embed

Peter Barényi dlhodobo pracuje s existenčnými témami, ktoré tvoria jeho vlastný život a na ktoré priamo reaguje. Vo svojej tvorbe búra hranice medzi osobným životom a umením a priamo reflektuje sociálne prostredie, v ktorom sa prirodzene pohybuje.

V tomto projekte sleduje subkultúru clubberov a fenomén clubbingu v úzkej sociálnej komunite svojich najbližších. Kriticky uvažuje o spoločenských a osobných dopadoch, ktoré tento spôsob života na ľudí v jeho okolí má.

Na výstave predstavil happening, ktorého súčasťou boli aj ľudia z úzkeho okruhu jeho známych. Tí istý ľudia vystupovali aj vo video, ktorého časti tvorili realistické nahrávky z mobilných telefónov prelínajúce sa so scénami z filmu Caspara Noeho Climax. Tretiu časť výstavy tvorí kinetický svetelný objekt, ktorý tancuje a na steny premieta text, ktorý je zároveň názvom celej výstavy: Všetko je v poriadku.

http://peterbarenyi.sk/

For a long time, Peter Barényi has been working with and directly responding to existential themes of his own life. The boundaries between art and personal life are dismantled in his works which directly reflect his social environment and the social circles he frequents.

In his new project, Barényi follows fellow clubbers and the club subculture in his immediate social proximity. Critically, he reflects upon the social and personal implications this kind of life has on the people around him.

A part of the opening of the exhibition was a happening by his friends and acquaintances. The same people are featured in a video, which is composed of real phone footage, with scenes from Gaspar Noe’s Climax interspersed in between. The third part of the show is a dancing kinetic light object that projects the title of the exhibition on the walls of the gallery: Everything is OK.

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Kotvanová galéria: byt č. 6 účinkuje: Peter Barényi kamera: Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Tomáš Storkie Kmeť preklad: Peter Gonda publikované: 17.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Lucia Kotvanová gallery: byt č. 6 with: Peter Barényi camera: Tomáš Storkie Kmeť sound: Tomáš Storkie Kmeť editing: Tomáš Storkie Kmeť interview: Tomáš Storkie Kmeť translation: Peter Gonda published: 17.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO