Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=650" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Eiron
Eiron
kategória: Reporty kurátor/ka: Adrián Korbetič galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Adrián Korbetič kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 31.07.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Adrián Korbetič gallery: Nitrianska galéria with: Adrián Korbetič camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 31.07.2020 Share
Embed

Irónia patrí medzi výrazové prostriedky, obohacujúce bežnú komunikáciu o rozličné významy. Vďaka nej dostáva vypovedané tvrdenie odlišný zmysel ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, pridáva štipku humoru a často priam až uráža. Použiť ju správne vyžaduje dávku zručnosti a nadhľadu rovnako ako to, dokázať ju správne pochopiť.

Výstava s názvom Eiron sa snaží predstaviť podoby irónie v súčasnom slovenskom umení, naprieč jednotlivými médiami. V nich sa striedajú rôzne verzie tvrdení, všetky však majú spoločné to, že menia pôvodné významy zobrazeného. Diela si berú na zreteľ témy akými sú politika, ľudské vzťahy, spoločenské problémy, či dokonca samo umenie.

www.nitrianskagaleria.sk

The irony is one of the means of expression that enrich regular communication with different meanings. Thanks to irony, contentions get a different meaning than what might be obvious at first glance, it brings a pinch of humor and it often offends. To use irony and also to understand it correctly requires some skill and a different view.

The exhibition called Eiron brings forms of irony in contemporary Slovak art via various media. There are multiple versions of contentions but what they have in common is the difference in interpretation of the original meaning. Art pieces take on topics like politics, relationships, problems of society, or even art itself.

www.nitrianskagaleria.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Adrián Korbetič galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Adrián Korbetič kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 31.07.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Adrián Korbetič gallery: Nitrianska galéria with: Adrián Korbetič camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 31.07.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO