Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=731" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Od emócií k tvaru
From emotions to shape
umelec: Martin Kochan
artist: Martin Kochan
kategória: Reporty kurátor/ka: Vladimír Beskid galéria: Galéria Jána Koniarka kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 06.11.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Vladimír Beskid gallery: Galéria Jána Koniarka with: camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 06.11.2020 Share
Embed

Výstava predstavuje najnovšiu sochársku tvorbu trnavského umelca Martina Kochana (1981). Hoci jeho tvorba má intermediálny rozsah od maľby, fotografie, performance k intervenciám vo verejnom priestore tu prezentuje predovšetkým svoju sochársku tvorbu a spôsob figuratívneho modelovania (zúročuje tak sochárske brnenské školenie v ateliéri prof. Michala Gabriela). Výstava prezentuje aktuálnu sériu sochárskych diel z rokov 2019-20, v ktorej prináša hybridné anatomicky prepracované tvory - kombinácia človeka, zvierat a vecí v jeden podivný celok. Ide o realizáciu skíc a návrhov z predošlých rokov.

www.martinkochan.com

The exhibition presents the newest sculptures of artist Martin Kochan from Trnava (1981). Even though his works range from painting, photography, performance, and interventions, he presents mainly sculptures and figurative modeling (he reaps his sculpture artist education from Brno under the guidance of Professor Michal Gabriel). The exhibition presents the latest series of his sculptures from the years 2019-2020. He brings hybrid, anatomically refined creatures – a combination of humans, animals, and things into one strange whole. It’s a realization of sketches and designs from previous years. 

www.martinkochan.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Vladimír Beskid galéria: Galéria Jána Koniarka kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 06.11.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Vladimír Beskid gallery: Galéria Jána Koniarka with: camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 06.11.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO