Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=351" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Law of Life - Resistance I
Law of Life - Resistance I
umelec: Law of Life
artist: Law of Life

Kolektív Law of Life, založený v roku 2018 sa vo svojom prvom projekte - sérii multipartiálnych výstav venuje téme odporu. Tento koncept je skúmaný viacerými prístupmi, počnúc sociohistorickým, sémantickým až po prístup zaoberajúci sa politikou identity. Výsledkom je tak polyfónne (proti) rozprávanie, ktoré operuje mimo vyslovených piatich princípov, priam naopak - násobí ich. Nejedná sa teda iba o vzájomne obohatenie vystavených diel, ale ide najmä o komunikáciu s divákmi a prezentáciu ich otázok v reálnom sociálnom kontexte.

Séria výstav Resistance začína v septembri 2019 v galérii VUNU v Košiciach (SK). Druhá časť bude predstavená v októbri vo Frappant e.V v Hamburgu (DE). Projekt pokračuje výstavou v Berlíne začiatkom roka 2020.

https://vunu.sk

http://law-of-life.com

In its first project, the collective Law of Life found in 2018, deals with the topic of resistance. The concept of resistance is researched by various means, trough a socio-historical lens, as a semantic object and through identity politics. The result is a polyphonic (counter)narrative, which emerges and reinforces its basic elements. Not only do the shown works mutually enrich each other, but the focus is also on communication with the audiences and posing questions in a real social context.

Resistance is a series of exhibitions that began in September 2019 in the VUNU gallery in Košice. Second part was show in October in the Frappant e.V in Hamburg. The project will continue with a show in Berlin at the beginning of 2020.

https://vunu.sk

http://law-of-life.com

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO