Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=538" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
I’m an armchair anarchist, I believe in soft power of art
I’m an armchair anarchist, I believe in soft power of art
umelec: Kata Mach
artist: Kata Mach
kategória: Reporty galéria: Galéria Medium účinkuje: Zuzana Jakalová kamera: Tomáš Storkie Kmeť, Peter Barényi zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Peter Barényi preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Galéria Medium with: Zuzana Jakalová camera: Tomáš Storkie Kmeť, Peter Barényi sound: Tomáš Storkie Kmeť editing: Tomáš Storkie Kmeť interview: Peter Barényi translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share
Embed

Kata Mach vo výstave I am an armchair anarchist, I believe in soft power of art, aktualizuje svoj dlhodobý záujem o ambivalentné a komplexné vzťahy kapitalizmu a protestu. Zameriava sa na jeho estetické prejavy a vizuálne kódy - dokáže mať protest ešte skutočný revolučný potenciál, či je už len prázdnym ornamentom kapitalizmu?

In the exhibition I am an armchair anarchist, I believe in soft power of art Kata Mach renews her long-term interest on the ambivalent and complex relations of capitalism and protest. Here she focuses on its aesthetic discourse and visual codes – is protest still able to generate a revolutionary potential or its just a empty ornament of capitalism?

 
kategória: Reporty galéria: Galéria Medium účinkuje: Zuzana Jakalová kamera: Tomáš Storkie Kmeť, Peter Barényi zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Peter Barényi preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Galéria Medium with: Zuzana Jakalová camera: Tomáš Storkie Kmeť, Peter Barényi sound: Tomáš Storkie Kmeť editing: Tomáš Storkie Kmeť interview: Peter Barényi translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO