Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1112" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Isle of the Altered Sun
Isle of the Altered Sun
kategória: Reporty kurátori/ky: Ema Hesterová, Denis Kozerawski galéria: A promise of kneropy kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať
Embed
category: Reports curators: Ema Hesterová, Denis Kozerawski gallery: A promise of kneropy with: camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share
Embed

Isle of the Altered Sun sa odohráva vo vzdialenej budúcnosti, na Zemi, ktorá sa stala plochou. Po sploštení prešla atmosféra našej planéty ďalšími zmenami, ktoré nakoniec viedli k vyhynutiu niektorých a vývoju ďalších druhov vrátane ľudí, ktorí stratili svoje dominantné postavenie v rámci ekosystému. Isle of the Altered Sun je možným obrazom sveta po tom, čo sa dá označiť ako planetárna katastrofa, ktorá zmenila vnímanie prírody tak, ako ju poznáme.

www.apart.sk

Isle of the Altered Sun takes place on the flattened Earth and is set in the distant future of the planet. Following the flattening, the atmosphere of the Earth has undergone further changes that have led to the extinction of some and the evolution of other species, including the humans that have lost their dominant position in the ecosystem. Isle of the Altered Sun is a possible picture of the world after what can be defined as a planetary catastrophe, which has changed the perception of nature as we know it.

www.apart.sk

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Ema Hesterová, Denis Kozerawski galéria: A promise of kneropy kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Ema Hesterová, Denis Kozerawski gallery: A promise of kneropy with: camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO