Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=581" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Glitch
Glitch
kategória: Reporty galéria: Nová Synagóga účinkuje: Marek Adamov kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 05.06.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Nová Synagóga with: Marek Adamov camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 05.06.2020 Share
Embed

Predstavenie Glitch (waiting for error) fyzického divadla Debris Company bolo počas koronakrízy uviedené ako online stream. Jeho scéne – objektu od Alexa Zelinu ale nakoniec ponúkli aj živý výstavný priestor – scénografickú súčasť predstavenia sprístupnili ako samostatnú výtvarnú inštaláciu.

Zemeguľa Alexa Zelinu odkazuje k rozporuplnému vzťahu človeka k planéte a prírode v spojení s hudbou Jozefa Vlka. Glitch (waiting for error) je audiovizuálnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov.

www.novasynagoga.sk, www.zelinaworld.com

Glitch (waiting for error) is a theatre play of a performer and actor ensemble Debris Company. The play was introduced during the Covid-19 crisis as an online stream. The theatrical scene of planet Earth crafted by Alex Zelina was later introduced as a separate art exhibition.

The Earth pictured by Alex Zelina and tied with music by Jozef Vlk, serves as a window to the contradictory relationship of humankind towards its planet and nature. Glitch (waiting for error) can be characterized as an audiovisual essay about the meaningless journey of a contemporary human, who is constantly stuck in a cursed circle of sins. The play serves as a mirror of human mistakes.

 www.novasynagoga.sk

 www.zelinaworld.com

 
kategória: Reporty galéria: Nová Synagóga účinkuje: Marek Adamov kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 05.06.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Nová Synagóga with: Marek Adamov camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 05.06.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO