Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1090" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Cena Oskára Čepana - Vyhlásenie laureátky
Oskar Čepán Award - Announcing winner

Vyhlásenie laureáta/laureátky
Ceny Oskára Čepana 2021.

Utorok, 08. 02. 2022 o 18.00 hod.,
v Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

Vyhlásenie sa uskutoční v priestoroch výstavy All In. At Least, a Possibility... nominovaných umelcov a umelkýň na ocenenie, ktorými sú Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara KAMETANI a Viktorie LANGER. Prebehne za prítomnosti členov medzinárodnej poroty Sørena Grammela, Edith Jeřábkovej a Jana Verwoerta, minuloročnej laureátky Ceny Oskára Čepana 2020 Daniely Krajčovej a kurátorov výstavy Lucie Gavulovej a Jena Kratochvila.

www.oskarcepan.sk

We would like to invite you to the 2021 Oskár Čepan Award ceremony.

Tuesday, 8 February 2022 at 6 PM
in Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

The award ceremony will take place on the premises of the exhibition All In. At Least, a Possibility… by the Award’s shortlisted nominees Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara KAMETANI, and Viktorie LANGER. Also present will be members of the international jury Søren Grammel, Edith Jeřábková, and Jan Verwoert, as well as the 2020 Oskár Čepan laureate, Daniela Krajčová.

www.oskarcepan.sk

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO