Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1004" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Bezpodmienečná práca
Unconditional work
umelec: Jana Kapelová
artist: Jana Kapelová
kategória: Reporty kurátor/ka: Eliška Mazalanová galéria: Turčianska galéria účinkuje: Jana Kapelová kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 28.10.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Eliška Mazalanová gallery: Turčianska galéria with: Jana Kapelová camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 28.10.2021 Share
Embed

Bezpodmienečná práca je aktuálnym projektom Jany Kapelovej, ktorý nadväzuje na jej predchádzajúcu prácu Nylonové súvislosti (2017) venovanú subjektívnym výpovediam o pracovných skúsenostiach žien pôsobiacich na Slovensku vo sfére súčasného umenia. Projekt vo výsledku odhaľuje osobné skúsenosti (s formami práce, špecifickou pracovnou etikou, s nízkym finančným ohodnotením, či prekaritou) respondentiek ako spoločnú kolektívnu skúsenosť všetkých pracovníčok (ale aj pracovníkov) v kultúre. Bezpodmienečná práca sa zameriava i na ďalšie aspekty profesionálneho i súkromného života žien; pozerá sa tiež „poza“ prácu; na štúdium, materstvo, dôchodok, pandémiu.

www.turiecgallery.sk

Bezpodmienečná práca (Unconditional work) is a current project by Jana Kapelová. It ties into her previous project called Nylónové súvislosti (Nylon context 2017). The project focused on subjective statements about work experience from women acting in the contemporary art scene in Slovakia. The project reveals the personal experiences of the respondents as a collective experience of all employees in the culture industry (the experience with forms of work, work etiquette, low salaries, or precariousness). Bezpodmienečná práca also focuses on other aspects of the professional and personal lives of women. It also looks behind the job and focuses on education, motherhood, retirement, and the pandemic.

www.turiecgallery.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Eliška Mazalanová galéria: Turčianska galéria účinkuje: Jana Kapelová kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 28.10.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Eliška Mazalanová gallery: Turčianska galéria with: Jana Kapelová camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 28.10.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO