Reporty / Jestlipak tahle věc má své určení?!

Výstava predstavuje objekty, plastiky a asambláže slovenského výtvarníka a ilustrátora Miloša Koptáka, ktoré vytvára priebežne od 90. rokov 20. storočia. Pre svoju prvú samostatnú výstavu v Nitrianskej galérii sa rozhodol túto časť svojej tvorby prezentovať ucelene a v rozsahu ako ešte nikdy dosiaľ.

Výstava predstavuje objekty, plastiky a asambláže slovenského výtvarníka a ilustrátora Miloša Koptáka

Reports / Does This Thing Have a Purpose?!

The exhibition presents objects, sculptures and assemblages by Slovak fine artist and illustrator Miloš Kopták which he has been working on since the 1990s. His first solo exhibition in Nitra Gallery presents this part of his work as a whole and in a range as never before.

The exhibition presents objects, sculptures and assemblages by Slovak fine artist and illustrator Miloš Kopták.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports