Reporty / OF YOUS

Of Yous predstavuje prvú sólovú výstavu Luki Essender na Slovensku. Dielo, vytvorené špecificky pre účely tejto výstavy, využíva celú škálu autorských postupov, vychádzajúcich predovšetkým z teórie performance a jazyka, ktoré v tomto prípade prerastajú do podoby konštrukčnej inštalácie.

Of Yous predstavuje prvú sólovú výstavu Luki Essender na Slovensku.

Reports / OF YOUS

Of Yous is Luki Essender’s  first solo exhibition in Slovakia. It brings to bear the artist’s promiscuous practice, centering on performativity and language, to the scale of a sculptural installation.

Of Yous is Luki Essender’s  first solo exhibition in Slovakia.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports