Profily / Juraj Gábor

V tvorbe sa venuje intemediálnym presahom s dôrazom na ideu. Doterajšiu tvorbu sprevádza širokospektrálne overovanie pojmu “priestor”.

V tvorbe sa venuje intemediálnym presahom s dôrazom na ideu.

Profiles / Juraj Gábor

His art focuses on intermedia transitions with an emphasis on ideas. His work has been accompanied by a wide spectral confirmation of the concept of space.

His art focuses on intermedia transitions with an emphasis on ideas.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports