Reporty / NASUTI – Attack Decay Sustain Release

Výstavný projekt Attack Decay Sustain Release vzniká pre festival NASUTI v Novej Cvernovke reagujúc na jeho tohtoročnú hlavnú tému “degrowth”. Pojem prevzatý zo syntetickej hudobnej produkcie opisuje dynamický priebeh zvuku a je symbolickou paralelou organického životného cyklu, ktorý môže (ale aj nemusí) byť odpoveďou na súčasné dianie pravdepodobne smerujúce k civilizačnému kolapsu.

Výstavný projekt Attack Decay Sustain Release vzniká pre festival NASUTI v Novej Cvernovke reagujúc na jeho tohtoročnú hlavnú tému “degrowth”.

Reports / NASUTI - Attack Decay Sustain Release

The exhibition project Attack Decay Sustain Release was created for the NASUTI festival in Nová Cvernovka as a reaction to this year’s main topic – degrowth. A concept taken over from synth music production describes a dynamic flow of sound that’s a symbolic parallel of the organic life cycle that can (but doesn’t have to) be an answer to current events that probably lead to the collapse of civilization as we know it. Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Boris Vitázek, and Gabriela Zigová work under the curatorship of Diana Klepoch Majdáková.

The exhibition project Attack Decay Sustain Release was created for the NASUTI festival in Nová Cvernovka as a reaction to this year's main topic - degrowth.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart