Reporty / Cena Oskára čepana – Vyhlásenie laureátky

Pre tvorbu Daniely Krajčovej (1984) je nepochybne zásadným východiskom médium kresby, ktoré v nej hraje rovnako, ako ostatné autorkou používané prostriedky, akými sú animácia, alebo video, veľmi špecifickú sociálnu úlohu. Už dlhšiu dobu sa autorka vo svojich projektoch zaoberá kritickými situáciami rôznych sociálnych skupín, pričom v poslednej dobe sa sústredí na tú, ktorej strasti sama zdieľa, a to na situáciu matiek

Pre tvorbu Daniely Krajčovej (1984) je nepochybne zásadným východiskom médium kresby, ktoré v nej hraje rovnako, ako ostatné autorkou používané prostriedky, akými sú animácia, alebo video, veľmi špecifickú sociálnu úlohu.

Reports / Oskar Čepana award - Announcing winner

The dominant point of departure of Daniela Krajčová’s (1983) oeuvre is undoubtedly the medium of drawing, which nevertheless plays, much as the rest of the means used by the artist, such as animation or video, a very specific social role. Krajčová has been dealing with critical situations of various social groups in her projects for a while now, recently concentrating on the group whose hardships she has been sharing, the situation of mothers.

The dominant point of departure of Daniela Krajčová’s (1983) oeuvre is undoubtedly the medium of drawing, which nevertheless plays, much as the rest of the means used by the artist, such as animation or video, a very specific social role.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS