Reporty / UNTITLED

Emília Rigová študovala sochárstvo, ale výraznejšie sa presadila v multimediálnych rámcoch súčasného umenia. Dnes sa už celkom fluidne pohybuje medzi médiami, zapája charakteristickú autorskú performanciu, ktorú dokumentuje a následne inscenuje v nových súvislostiach.

Emília Rigová študovala sochárstvo, ale výraznejšie sa presadila v multimediálnych rámcoch súčasného umenia.

Reports / UNTITLED

Emília Rigová studied sculpture but she succeeded in multimedia genres of contemporary art. Today, she fluidly moves between media, documents her characteristic artist performances and stages them in new contexts.

Emília Rigová studied sculpture but she succeeded in multimedia genres of contemporary art.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports