Reporty / EXPLODING STAR

Výstava je výsledkom dlhodobého skúmania akustiky, priestoru a kameňa. Ponúka zážitok zvuku ako výsledok deštruktívnych alebo výstražných procesov spoločne s torzami exotických stavebných mramorov a prefabrikovaných industriálnych nádob organizovaných do kompozície.

Výstava je výsledkom dlhodobého skúmania akustiky, priestoru a kameňa.

Reports / EXPLODING STAR

The exhibition results from a long-term study of acoustics, space, and stone. It offers an experience of sound as a result of destructive or warning processes together with the torsos of exotic construction marbles and refabricated industrial containers organized into a composition in relation to the space and its conditions.

The exhibition results from a long-term study of acoustics, space, and stone.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports