Reporty / MODLITBA ZA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

Samostatná výstava vizuálneho umelca Kristiána Németha Oratio pro futuris melioribus/Modlitba za lepšiu budúcnosť prirodzene nadväzuje na intermediálne tendencie v jeho tvorbe, ktorá voľne prechádza od priamej inštitucionálnej kritiky k symbolickej rovine a všeobecným námetom. Autor dielami komunikuje témy súvisiace s telesnosťou, intímnym a traumatickým obsahom, sexuálnymi menšinami a mocenskými vzťahmi v kontexte katolíckej cirkvi.

Autor dielami komunikuje témy súvisiace s telesnosťou, intímnym a traumatickým obsahom, sexuálnymi menšinami a mocenskými vzťahmi v kontexte katolíckej cirkvi.

Reports / ORATIO PRO FUTURIS MELIORIBUS

The exhibition Oratio pro futuris melioribus (The prayer for a better future) by Kristián Németh naturally connects to the intermedial tendencies in his work. It seamlessly flows from a direct, institutional criticism to the symbolic aspect and general themes. The artist uses the art to express themes connected to physicality, intimate and traumatic content, sexual minorities, and the power relations within the context of the catholic church.

The artist uses the art to express themes connected to physicality, intimate and traumatic content, sexual minorities, and the power relations within the context of the catholic church.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports