Reporty / TOTO SOM UŽ NIEKDE VIDELA

Výstava Toto som už niekde videla v kreatívnom centre For maat, autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej (alebo Zuzany Zigovej a Gabriely Sabovej?) reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) a v opozite k tomu aj hĺbku, povahu a neumelú autenticitu medziľudských vzťahov v rámci hodnôt ako sú priateľstvo a spolupráca. Dramaturgiu výstavy bude tvoriť pomyselná časová os, po ktorej sa publikum bude môcť vybrať na cestu od možnosti nahliadnuť do histórie vzájomného kamarátstva oboch umelkýň, ich spoločných zážitkov a ovplyvňovania sa, ktoré budú podané formou špecifického autorského archívu, až po aktuálne kreovanie spoločného umeleckého alter-ega, teda jednej tvorivej osobnosti, spojenej z oboch autoriek.

Výstava Toto som už niekde videla v kreatívnom centre For maat, autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej (alebo Zuzany Zigovej a Gabriely Sabovej?) reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie (Artificial Intelligence

Reports / Výstava Toto som už niekde videla autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie.

The exhibition I’ve already seen this somewhere by Zuzana Sabová and Gabriela Zigová takes place in the Creative Center For maat. It reflects on the problematics of personal and artistic identity in the age of artificial intelligence, and in the opposite also the nature and non-artificial authenticity of interpersonal relationships within values such as friendship and collaboration.

The exhibition I've already seen this somewhere by Zuzana Sabová and Gabriela Zigová reflects on the problematics of personal and artistic identity in the age of artificial intelligence.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports