Reporty / Lucia Gašparovičová a hosť Ján Skaličan – Practice of solitude

Výstava Practice of Solitude nie je objektívnou reprezentáciou reality. Jednotlivé časti, objekty a obrazy vzájomne prepája ich subjektívna naliehavá potreba fyzického zhmotnenia myšlienky.

Výstava Practice of Solitude nie je objektívnou reprezentáciou reality.

Reports / Lucia Gašparovičová and Ján Skaličan - Practice of solitude

Practice of Solitude is not an objective representation of reality. The individual parts, objects and images are interconnected by their subjective urgent need for the physical materialization of an idea.

Practice of Solitude is not an objective representation of reality.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart