Reporty / Data sanitary day

Hajkovanie na dátových chodníkoch bol dvojročný projekt ateliéru priestorových komunikácií, Vysokej školy výtvarných umení a umelecké výstupy študentov a ich pedagógov, ktoré vznikli počas troch workshopov v Belehrade, Jeruzaleme a vo Vysokých Tatrách.

Hajkovanie na dátových chodníkoch bol dvojročný projekt ateliéru priestorových komunikácií, Vysokej školy výtvarných umení a umelecké výstupy študentov a ich pedagógov, ktoré vznikli počas troch workshopov v Belehrade, Jeruzaleme a vo Vysokých Tatrách.

Reports / Data sanitary day

„Hiking on the Data Trails“ was a two-year-long project of the studio of spatial communications of the Academy of Fine Arts and its students and teachers. These artistic outputs were created during workshops in Belgrade, Jerusalem, and the High Tatras.

„Hiking on the Data Trails“ was a two-year-long project of the studio of spatial communications of the Academy of Fine Arts and its students and teachers. These artistic outputs were created during workshops in Belgrade, Jerusalem, and the High Tatras.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports