Reporty / Nowlessness

Jednovečerný event s názvom nowlessness, act III: it’s getting hot in here prezentuje skupinu umelcov a umelkýň, ktorí/é z viacerých perspektív (nový materializmus, queer teórie, špekulatívny dizajn) spochybňujú tradičné delenie prírody a kultúry. Ide pritom o miesto-špecifický projekt zasadený do protiatómového krytu pod Kunsthalle Bratislava, ktorý vytvára postapokalyptickú atmosféru.

Jednovečerný event s názvom nowlessness, act III: it’s getting hot in here prezentuje skupinu umelcov a umelkýň, ktorí/é z viacerých perspektív (nový materializmus, queer teórie, špekulatívny dizajn) spochybňujú tradičné delenie prírody a kultúry.

Reports / Nowlessness

The one day event called Nowlesness, Act III: It’s getting hot in here, presents a group of artists from various perspectives (new materialism, queer theories, speculative design). They question the traditional division of nature and culture. It’s a site-specific project that takes place in the anti-nuclear shelter under Kunsthalle Bratislava. It creates a post-apocalyptic atmosphere.

The one day event called Nowlesness, Act III: It's getting hot in here, presents a group of artists from various perspectives (new materialism, queer theories, speculative design).

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports