Reporty / Martin Piaček – SAD: Stručný archív daru

Stručný archív daru. je vyskladaný z poznámok, schém, prírodných zložiek a novovytvorených artefaktov. Výstava má formu otvorenej štruktúry a tvoriacej platformy, ktorá bude časom organický rásť.

Stručný archív daru. je vyskladaný z poznámok, schém, prírodných zložiek a novovytvorených artefaktov.

Reports / Martin Piaček - SAG: A short archive of the gift

A short archive of the gift is made of notes, schemes, natural elements, and newly constructed artifacts. The exhibition has the form of an open structure and creative platform that will organically grow over time.

A short archive of the gift is made of notes, schemes, natural elements, and newly constructed artifacts.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS