Reporty / EXCITABLE BOY, THEY ALL SAID

Roman Bicek sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým maľbou, kresbou a kolážou. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu.

Roman Bicek sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým maľbou, kresbou a kolážou.

Reports / EXCITABLE BOY, THEY ALL SAID

Roman Bicek focuses mainly on painting, drawing, and collages. He combines images from everyday life with images from mass media that are ruptured from their original context and they form new connections and narratives.

Roman Bicek focuses mainly on painting, drawing, and collages.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports