Reporty / Cena Oskára Čepana – Výstava finalistov

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov.

Reports / Oskar Čepan award - Exhibition of finalists

The Oskár Čepan Award was founded in 1996 and is dedicated to visual artists up to 40 years of age. The participation is not restricted to any specific set of visual media.

The Oskár Čepan Award was founded in 1996 and is dedicated to visual artists up to 40 years of age.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS