Reporty / Artrooms Moravany 2.

Druhý ročník medzinárodnej umeleckej výstavy ARTROOMS MORAVANY sa tematicky zameriava na prehodnotenie prístupu človeka k prírode. Na výstave sú prezentované diela vyše 30tich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň, v zastúpení socha, maľba, fotografia, performance, svetelná inštalácia a iné médiá.

Druhý ročník medzinárodnej umeleckej výstavy ARTROOMS MORAVANY sa tematicky zameriava na prehodnotenie prístupu človeka k prírode.

Reports / Artrooms Moravany 2.

The second year of a multinational art exhibition ARTROOMS MORAVANY focuses on a reevaluation of human attitude towards nature. Over 30 contemporary visual artists present their sculptures, paintings, photography, performances, light installations, and other media.

The second year of a multinational art exhibition ARTROOMS MORAVANY focuses on a reevaluation of human attitude towards nature.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports