Reporty / Zoltán Agócs – Zákulisie obrazového poľa

Výstava Zoltána Agócsa Zákulisie obrazového poľa je reflexiou vzťahu diváčky/diváka, obrazu a prostredia (architektonického priestoru). Je úsilím – prostredníctvom média maľby – skúmať možnosti obrazu ako plochy, ktorá odkazuje k priestorovým vzťahom, k stanoveniu pozícií medzi figúrou a pozadím, medzi javiskom a zákulisím.

Výstava Zoltána Agócsa je úsilím – prostredníctvom média maľby – skúmať možnosti obrazu ako plochy, ktorá odkazuje k priestorovým vzťahom, k stanoveniu pozícií medzi figúrou a pozadím, medzi javiskom a zákulisím.

Reports / Zoltan Agocs - Backstage of the field of view

Zoltána Agócs’s exhibition Backstage of the field of view is a reflection of a relationship between the viewer, paintings, and environment (architectonic space). It’s an effort to examine the properties of paintings via painting as a surface that refers to connections with space, to the specification of placement between figure and background and between the stage and backstage.

Zoltána Agócs's exhibition is an effort to examine the properties of paintings via painting as a surface that refers to connections with space, to the specification of placement between figure and background and between the stage and backstage.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart