Reporty / Jaroslav Kyša – Poradie vĺn

Videoprojekcia Jaroslava Kyšu pracuje s tématikou redefinovania a vnímania času a spochybňovaním všeobecne daných istôt. Mätúce znásobenie filmu nabáda k vzájomnej komparácii, hľadaniu rozdielov či skrytých odkazov.

Videoprojekcia Jaroslava Kyšu pracuje s tématikou redefinovania a vnímania času a spochybňovaním všeobecne daných istôt.

Reports / Jaroslav Kyša - Order of waves

Jaroslav Kyša’s video projection incorporates the themes of redefining and perceiving of time and the questioning the general certainties.  The confusing amplification of the movie encourages towards mutual comparison while looking for differences or hidden messages.

Jaroslav Kyša’s video projection incorporates the themes of redefining and perceiving of time and the questioning the general certainties.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS